Članki > Zakaj krepiti zdravje na delovnem mestu?

Zakaj krepiti zdravje na delovnem mestu?

Promocija zdravjaPromocija zdravja zajema raznolike ukrepe, ki ljudem  pomagajo izboljšati zdravje. In ker so  zdravi, usposobljeni in motivirani zaposleni ključ do poslovnih uspehov, se promocija zdravja vse bolj uveljavlja tudi v delovnih organizacijah. Promocija zdravja na delovnem mestu zajema izboljšave delovne organizacije in delovnega okolja, zaposlenim omogoča zdrave izbire ter spodbuja njihov osebni razvoj.

Delovno mesto vse pomembnejše za krepitev zdravja

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je posameznikovo delovno okolje opredelila kot enega najpomembnejših za promocijo zdravja na delovnem mestu v 21. stoletju. Delovno mesto ključno vpliva na zdravje in dobrobit zaposlenih ter tudi njihovih družin, skupnosti in družbe oziroma gospodarstva na sploh. Ob tem ne smemo zanemariti dejstva, da na delovnem mestu preživimo vse več časa.

Skupna prizadevanja – vidni rezultati

Za uspeh promocije zdravja na delovnem mestu so ključna skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe.  Zaposlenim vpetost v promocijo zdravja omogoča, da svoje potrebe in nazore vključujejo v proces izboljševanja organizacije dela in delovnega mesta. Rezultati promocije pa so vidni v zmanjšanem absentizmu ter večji motiviranosti in produktivnosti zaposlenih.

Tabela 1: Prednosti Promocije zdravja na delovnem mestu (prirejeno po smernicah SZO)

Prednosti promocije zdravja

Pestra izbira sredstev

Promocija zdravja na delovnem mestu v Sloveniji ni novost. Novosti sta predvsem pristop in vključevanje sodobnih, multimedijskih orodij v promocijo, ki sta namenjeni približevanju koncepta delavcem in delodajalcem. Delavcem oziroma zaposlenim je treba promocijo zdravja približati s pomočjo sredstev, ki so jim najbližja. Pri tem je treba  upoštevati njihovo starost, izobrazbo, način dela.  Izbira sredstev je pestra: družabna omrežja (npr. Facebook, Twitter, pisanje blogov ipd.), aktivnosti v medijih (npr. intervjuji, tiskovne konference, članki ipd.), organizacija dogodkov (npr. razstave, nagrade za dobre prakse …), oglaševanje, promocijski materiali (npr. brošure, spletni časopisi …) in mobilna promocija.

Projekti promocije zdravja na delovnem mestu v Sloveniji

V Sloveniji se za promocijo zdravja na delovnem mestu odloča vse več organizacij in podjetij. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije sofinancira kar nekaj projektov na področju promocije zdravja na delovnem mestu. Namen teh projektov je osveščanje in pomoč pri skrbi za zdravje za podjetja in zaposlene, s ciljem zmanjševanja odsotnosti z delovnega mesta prek uvajanja ukrepov za izboljšanje delovnih pogojev, ukrepov za boljše poznavanje vzrokov poklicnih bolezni in poškodb, izvajanjem preventivnih dejavnosti ter širjenjem dobrih praks. Sedem izmed teh projektov izvaja tudi Gospodarska zbornica Slovenije.

V nadaljevanju bomo opisali dva projekta, ki sta primera dobrih praks iz več razlogov. Oba  upoštevata trende sodobne komunikacije, ki ni le področje, zanimivo za mlajše zaposlene, temveč je temelj učinkovitega posredovanja informacij ciljni skupini. Oba projekta zajemata tudi različne vidike zdravja in različne preventivne aktivnosti. To pomeni, da sta zastavljena zelo široko, obenem pa omogočata prilagajanje ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu organizaciji oz. posameznemu delovnemu mestu.

Zrno zdravja

Zrno zdravja je projekt promocije zdravja na delovnem mestu, ki ga izvaja  Gospodarske zbornica Slovenije in  je usmerjen v vzpostavitev naprednega multimedijskega interaktivnega izobraževalnega centra. Platforma upošteva najnovejše spletne ter mobilne trende in je zasnovana na najnaprednejših tehnologijah, ki omogočajo široko dostopnost do informacij, zgledov in primerov dobrih praks. Program temelji na smernicah SZO, je široko dostopen in prilagojen kar najširši populaciji.

Več zdravja na delovnem mestu

Več zdravja na delovnem mestu je projekt Gospodarske zbornice Slovenije, ki je zastavljen kot strukturiran seznam ponudnikov in izvajalcev programov za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja na delovnem mestu iz cele Slovenije. Ta projekt se bo izvajal na več različnih lokacijah v Sloveniji, cilj pa je na enem mestu zbrati vse ponudnike programov za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja na delovnem mestu. Delodajalci bodo lahko iz ponudbe hitro in enostavno izbrali ponudnike, ki najbolj ustrezajo njihovim potrebam.

Podjetja šele spoznavajo številne pozitivne učinke, ki jih imajo tovrstni programi na delovno okolje in na poslovne rezultate. Programi združujejo kreativnost in učinkovitost ter tako delodajalcem kot zaposlenim prinašajo številne prednosti, prispevajo pa tudi k večji prepoznavnosti podjetja. Različni ukrepi promocije zdravja na delovnem mestu prinašajo podjetju še dodano vrednost, ki izhaja iz načina približevanja koncepta zaposlenim in širši populaciji, namreč krepitev ugleda podjetja.

Viri:

  1. European agency for Safety and Health at work. Workplace Health Promotion. Pridobljeno s strani https://osha.europa.eu/en/topics/whp/
  2. European agency for Safety and Health at work. Workplace Health Promotion Tools and Examples. Pridobljeno s strani https://osha.europa.eu/en/campaign-toolkit/tools
  3. Gospodarska zbornica Slovenije. Več zdravja na delovnem mestu. Pridobljeno s strani http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/izobrazevanje/vec_zdravja_na_delovnem_mestu
  4. Gospodarska zbornica Slovenije. Zrno zdravja. Pridobljeno s strani http://zz.mitv.si/
  5. Peršolja Černe Melita (2010). Evalvacija promocije zdravja na delovnem mestu kot dejavnika kakovosti življenja. Doktorska disertacija, FDV.
  6. Svetovna zdravstvena organizacija. Occupational Health. Pridobljeno s strani http://www.who.int/occupational_health/topics/workplace/en/index1.html
  7. Svetovna zdravstvena organizacija. Workplace health promotion. Pridobljeno s strani http://www.who.int/occupational_health/topics/workplace/en/
  8. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Pridobljeno s strani http://www.zzzs.si/
Share:

Skupina IRI Ljubljana smo vaš partner v prizadevanjih za zdrave in zadovoljne zaposlene.

Copyright © 2021 Skupina IRI Ljubljana Varstvo osebnih podatkov Uporaba piškotkov O nas