Članki > Vrtec v podjetju

Vrtec v podjetju

VrtecŠtevilni starši se vsak dan soočajo s časovno stisko, ko morajo pred službo svojega otroka peljati v varstvo in popoldne tudi pravočasno priti ponj.  Čas, ki ga za to porabijo, pogosto prinese staršem in delodajalcem izgubo produktivnosti. Po ocenah delodajalcev je zaradi težav z zanesljivim varstvom otrok zaposleni letno odsoten od pet do devet dni.

Zakaj vrtec v podjetju?

Nekateri delodajalci   v želji, da bi pomagali zaposlenim pri usklajevanju dela in družinskih obveznosti, uredijo varstvo otrok v sklopu delovne organizacije. Razlogov zato je več;  za delodajalce pa so ključni razlogi  v znižanju fluktuacije, zvišanju delovne morale, večjemu ugledu podjetja in tudi v uspešnosti podjetja. V sodobnem času, ko zaposleni niso več zavezani enemu delodajalcu, je lahko vrtec v podjetju tudi oblika motivacija za zaposlene, da ostanejo v podjetju. Sicer pa podjetja vrtce ustanavljajo predvsem  zaradi zanimanja in povpraševanja zaposlenih.

Prednosti in slabosti

Prednosti  vrtca v okviru podjetja občutijo starši in delodajalci. Starši so bolj sproščeni, saj otroci potujejo z njimi v službo in zaradi tega nimajo dodatnih logističnih težav. Zanesljivo varstvo in oskrba otroka preprečita tudi stres in skrbi, ki bi sicer lahko vplivali na produktivnost zaposlenega. Zaposleni se zato lažje osredotočijo na svoje naloge, poleg tega lahko odmor oziroma čas kosila posvetijo otroku.

Podjetja, ki imajo urejeno varstvo za otroke zaposlenih, beležijo večjo produktivnost, boljšo moralo, motivacijo in tudi učinkovitost. Pogosto se podjetja s takšno obliko varstva znajdejo tudi med najboljšimi podjetji in postanejo zelo privlačna za iskalce zaposlitve.

Slabost vrtca v podjetju so predvsem visoki stroški ustanavljanja in obratovanja ter dolgotrajni postopki za pridobivanje dovoljenj. Zato je za podjetja, ki imajo finančne omejitve, bolje, da ne organizirajo vrtca, saj nezadovoljstvo z nego in varstvom otroka zelo slabo vpliva na zaposlene.

Vrtec v podjetju ali v njegovi  bližini

Delovne organizacije se odločajo za dve obliki varstva otrok v podjetju, in sicer za varstvo znotraj podjetja in za varstvo v bližini podjetja.

Varstvo znotraj podjetja

Vrtec na kraju, kjer je podjetje, se šteje kot družini prijazna praksa. Organizacije, ki ponujajo varstvo na kraju samem, želijo s tem povečati kakovost v podjetju in povišati stopnjo ohranjanja zaposlenih. Tako obliko urejenega varstva otrok  najdemo  v podjetjih v Evropi, ZDA in tudi v Indiji. Med najbolj znanimi podjetji z notranjo organizacijo varstva za otroke je podjetje Yahoo. Čeprav je na področju poklicnega življenja še vedno razmeroma malo raziskav glede notranjega varstva otrok, pa ugotovitve kažejo, da se  v petih letih delovanja vrtca znotraj podjetja fluktuacija zaposlenih zmanjša za okoli  1,5  odstotka.

Varstvo v bližini podjetja

Druga možnost je vrtec v neposredni bližini podjetja. Podjetje se lahko odloči za zaprti tip vrtca, v katerega se lahko vpišejo le otroci zaposlenih v podjetju, ali za odprti tip, kamor se lahko vpišejo tudi otroci, katerih starši niso zaposleni v podjetju. Za varstvo otrok v bližini podjetja so se odločila podjetja, kot so: IBM, BMW, Microsoft, Ford itn. Ponavadi podjetja odkupijo prostore v že obstoječih vrtcih ali pa jih najamejo ter postavijo določene pogoje glede obratovanja in dela v vrtcu.  Za tako ureditev varstva otrok se lahko odloči tudi več podjetij skupaj. Tudi ta oblika ima za delodajalca kar nekaj prednosti;  zaposleni se izognejo logističnim težavam, ker je vrtec v neposredni bližini podjetja, podjetju pa ni treba zagotavljati prostorov za varstvo otrok, edina obveznost je finančna podpora.

Vrtci v slovenskih podjetjih

Slovenska zakonodaja je za ustanavljanje vrtcev v okviru podjetij zelo odprta, saj nudi možnost financiranja tudi iz sredstev javnega proračuna. V nekaterih drugih državah, kot so ZDA, Velika Britanija, Kanada in Avstralija, pa zakonodaja podjetjem nudi tudi olajšave za ustanavljanje takšnih vrtcev.
Raziskava narejena v Sloveniji (Klemenšek Rakun 2014) je pokazala, da bi kar 86 % staršev vključilo svojega otroka v vrtec, ki bi ga ustanovilo podjetje, v katerem so zaposleni. Poleg tega menijo tudi, da bi ustanovitev vrtca v podjetju prineslo pozitivne spremembe. Slovenska podjetja, ki nudijo vrtce v svojem okviru, in sicer  Lek, Halcom in GEN-I, pa so s to obliko varstva zelo zadovoljna in se jo trudijo ohranjati.


Vir:

  1. Prispevek povzet in prirejen po: Klemenšek Rakun T. (2014) Dejavniki, ki vplivajo na ustanavljanje in uspešnost vrtcev v podjetju. Magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
Share:

Skupina IRI Ljubljana smo vaš partner v prizadevanjih za zdrave in zadovoljne zaposlene.

Copyright © 2021 Skupina IRI Ljubljana Varstvo osebnih podatkov Uporaba piškotkov O nas