Članki > Uspešno obvladovanje stresa na delovnem mestu s Programom podpore zaposlenim (PPZ)

Uspešno obvladovanje stresa na delovnem mestu s Programom podpore zaposlenim (PPZ)

Veseli ljudjeStres pri delu v Sloveniji velik problem in velik strošek

Po podatkih Eurofounda iz leta 2010 se glede na število oseb, ki so poročale o stresu, povezanim z delom, in njegovo prisotnostjo v organizacijah, Slovenija uvršča med države z najvišjim odstotkom.

V evropskih državah prizadene stres 28 % zaposlenih, v Sloveniji pa kar približno 45 %. Verjetno je razlog za tako visok odstotek poročanja o stresu, povezanim z delom, tudi v tem, da Slovenija sodi med države, ki v delovnih organizacijah nimajo postopkov, namenjenih obvladovanju tovrstnega stresa. In to kljub temu, da je ekonomski strošek stresa na delovnem mestu ocenjen na 3 do 4 % BDP-ja (to je približno 1,278 milijonov evrov).

Na stres v povezavi z delom opozarjajo tudi evropski socialni partnerji

Zaradi resnosti problema, ki ga povzroča stres, povezan z delom, so evropski socialni partnerji že 8. oktobra 2004 podpisali Okvirni sporazum o stresu v zvezi z delom. Cilj sporazuma je zagotoviti delodajalcem in delavcem ogrodje za prepoznavanje in preprečevanje ali reševanje problemov stresa, povezanega z delom.

Namen sporazuma je:

  • povečati ozaveščenost in razumevanje delodajalcev, delavcev in njihovih predstavnikov glede stresa, povezanega z delom,
  • usmeriti pozornost na znake, ki bi lahko kazali na probleme stresa, povezanega z delom.

Sporazum poudarja, da posameznik prenese kratkotrajno izpostavljenost pritisku, ki lahko velja kot pozitivna, teže pa prenese dolgotrajno izpostavljenost hudemu pritisku. Poleg tega se lahko različni posamezniki različno odzivajo na podobna stanja, isti posamezniki pa se lahko v različnih obdobjih svojega življenja različno odzivajo na enaka stanja.

Prav tako je v sporazumu zapisano, da stres ni bolezen, vendar pa lahko dolgotrajna izpostavljenost stresu zmanjša posameznikovo učinkovitost pri delu in poslabša njegovo zdravje.

Okvirni sporazum je tudi ena izmed podlag, na osnovi katerih so bile pripravljene spremembe Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

Kako Program podpore zaposlenim upravlja stres na delovnem mestu?

Program podpore zaposlenim lahko delovnim organizacijam pomaga pri zmanjševanju stresa zaposlenih in posledično tudi pri zmanjševanju nesreč pri delu ter pri povečanju storilnosti zaposlenih. Strokovno usposobljeni svetovalci namreč s telefonskim ali osebnim svetovanjem pomagajo zaposlenim ter njihovim ožjim družinskim članom pri razreševanju številnih težav pri delu in v zasebnem življenju, ki lahko povzročajo stres.

Prednost Programa podpore zaposlenim je v tem, da se ne posveča le zdravljenju posledic, ki jih povzroča stres, povezan z delom, temveč se posveča tudi odpravljanju vzrokov stresa. Na ta način je obvladovanje stresa veliko bolj učinkovito. Svetovalec namreč posamezniku pomaga pri razreševanju težave še preden se le – ta poglobi in povzroči pojavljanje negativnega stresa. Če namreč določeno težavo ignoriramo, slednja ne izgine, temveč se sčasoma še poglobi in povzroči duševne stiske.

V okviru Programa podpore zaposlenim tako s svetovanji pomagamo zaposlenim razreševati težave, ki povzročajo stres; v okviru promocije in preventive pa jih osveščamo o stresu, njegovih negativnih posledicah in preprostih ukrepih za krepitev odpornosti na stres.

Del osnovnega paketa PPZ so tudi izobraževanja za vodstveni kader, na katerih se usposobijo za prepoznavanje znakov stresa pri zaposlenih. Vodje lahko tako pravočasno ukrepajo in zaposlene, pri katerih opazijo znake stresa, napotijo k svetovalcu PPZ, ki jim pomaga odkriti in razreševati težave, zaradi katerih so pod stresom.

Pomemben del boja proti stresu na delovnem mestu predstavljajo tudi izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, na katerih se seznanijo s stresom in njegovimi negativnimi posledicami, naučijo se uporabljati strategije za obvladovanja stresa in tehnike sproščanja ter razvijati odpornost na stres.

Več o Programu podpore zaposlenim lahko preberete tukaj.

Share:

Skupina IRI Ljubljana smo vaš partner v prizadevanjih za zdrave in zadovoljne zaposlene.

Copyright © 2021 Skupina IRI Ljubljana Varstvo osebnih podatkov Uporaba piškotkov O nas