Članki > Ste dober vodja?

Ste dober vodja?

Vodstvene veščineIzpolnite kratko anketo, spoznajte svoje vodstvene lastnosti in preverite, kako vidite sebe in kako vas kot vodjo vidijo drugi.

Namen:

  1. Razumevanje vloge osebnostnih lastnosti pri vodenju.
  2. Ocena lastnih vodstvenih lastnosti.


Navodila:

  1. Naredite šest kopij vprašalnika. Vprašalnik nato izpolnite sami in še pet oseb, ki vas poznajo (npr. sodelavci, sorodniki, prijatelji).
  2. Na vprašalniku z oceno od 1 do 5 označite, v kolikšni meri se strinjate s posamezno trditvijo, ki se nanaša na vaše vodstvene lastnosti.


Ocenjevalna lestvica:

Sploh se ne strinjam        1
Se ne strinjam 2
Nevtralno 3
Se strinjam 4
Se popolnoma strinjam 5

vprasalnik-vodenje


Končni rezultat:

  1. Za vsako od 14 trditev izračunajte povprečni rezultat ocen vseh petih ocenjevalcev.
  2. Povprečne rezultate petih ocenjevalcev primerjajte s svojimi ocenami posameznih lastnosti.


Interpretacija:

Rezultati vprašalnika vam nudijo informacije o tem, kako vidite sebe in kako vas kot vodjo vidijo drugi. Iz primerjave povprečnih rezultatov petih ocenjevalcev lahko razberete, v kolikšni meri so ocenjevalci v svojih ocenah usklajeni ter primerjate povprečno oceno ocenjevalcev s samooceno. O »popolnem rezultatu« ne moremo govoriti, saj je sam vprašalnik namenjen nudenju vpogleda v lastna močna in šibka področja ter oceni področij, na katerih je vaša samoocena skladna z ocenami drugih ocenjevalcev oz. se ocene razhajajo. Tovrstna ocena vam lahko pomaga razumeti vaše prednosti ter področja, ki jih lahko še izboljšate.


Vir:

  1. Leadership Traits Questionnaire (n.d.). SAGE Publications. Pridobljeno s spletne strani: http://www.sagepub.com/northouseintro2e/study/resources/questionnaires/89527_02q.pdf
Share:

Skupina IRI Ljubljana smo vaš partner v prizadevanjih za zdrave in zadovoljne zaposlene.

Copyright © 2021 Skupina IRI Ljubljana Varstvo osebnih podatkov Uporaba piškotkov O nas