Članki > Sedem znakov slabe organizacijske kulture

Sedem znakov slabe organizacijske kulture

Organizacijska kulturaStrokovnjak za področje strateškega upravljanja in vodenja Bernard Marr izpostavlja sedem vidnejših znakov, ki lahko opozarjajo na neustrezno organizacijsko kulturo. Pomembno je, da smo pozorni na te znake in da ukrepamo, če jih opazimo.

Slabi medosebni odnosi
V kolektivu bodo vedno posamezniki z različnimi osebnostmi, kar pa lahko včasih privede do slabih medosebnih odnosov. Pozorni moramo biti na znake, kot so: spodbujanje govoric, povezovanje v klike, favoriziranje, neutemeljeno kritiziranje in podobno.

Neustrezna komunikacija
Ključni element prijetnega delovnega okolja je dobra komunikacija. Pomanjkanje navodil in povratnih informacij, žaljiva ali hladna komunikacija med zaposlenimi ali med zaposlenimi in vodjo, nakazujejo na neustrezno komunikacijo, kar lahko negativno vpliva na organizacijsko kulturo.

Delanje očitnih razlik med zaposlenimi
Izrek, da življenje ni vedno pravično, pogosto slišimo v vsakdanjem življenju, a na delovnem mestu ne bi smelo biti očitnih razlik med zaposlenimi. Kadar se vodja do nekaterih zaposlenih obnaša popolnoma drugače kot do drugih, lahko to privede do nezadovoljstva.

Stres
V številnih delovnih okoljih je narava dela zelo stresna, zato moramo paziti, da je količina stresa še obvladljiva. Če so zaposleni nenehno izpostavljeni stresnim situacijam in nimajo priložnosti za odmor, lahko to negativno vpliva na organizacijsko kulturo.

Neustrezna vedenja
Na delovnem mestu ne smemo nikoli dopuščati nadlegovanja, nasilja in diskriminacije. Pozorni moramo biti tudi na druga neprimerna vedenja, kot so: verbalna agresivnost, zastraševanje, nerazumna pričakovanja, pomanjkanje empatije. Vsa ta vedenja ustvarjajo zelo sovražno delovno okolje.

Nemoralne ali nelegalne aktivnosti
Zatreti moramo vsakršno nemoralno ali nelegalno aktivnost podjetja ali posameznika, saj to ustvarja nelagodje med zaposlenimi, občutke krivde in slabo organizacijsko kulturo, hkrati pa zelo negativno vpliva tudi na ugled podjetja.

Neustrezni delovni pogoji
Zaradi neustreznih delovnih pogojev lahko pride do nezadovoljstva zaposlenih, nesreč in poškodb na delovnem mestu, poklicnih bolezni in podobno, zato moramo poskrbeti, da bo delovno okolje zaposlenim omogočalo varno, prijetno in enostavno opravljanje delovnih nalog.

Povzeto po:
Employee Benefit News (n.d.). 7 signs of a toxic culture. Pridobljeno s spletne strani: http://ebn.benefitnews.com/gallery/ebn/7-signs-of-a-toxic-culture-2745012-1.html

Share:

Skupina IRI Ljubljana smo vaš partner v prizadevanjih za zdrave in zadovoljne zaposlene.

Copyright © 2021 Skupina IRI Ljubljana Varstvo osebnih podatkov Uporaba piškotkov O nas