Publikacije

V Skupini IRI Ljubljana pripravljamo različno strokovno-informativno gradivo, katerega namen je ozavestiti posameznike o pomenu in koristih ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja na delovnem mestu. Gradivo je namenjeno tako zaposlenim kot predstavnikom služb za varnost in zdravje pri delu, kadrovikom, vodstvenim kadrom ter širši javnosti.

Že od leta 2005 izdajamo strokovno-informativno publikacijo »Kam in kako po pomoč v duševni stiski«. Publikacija je zaradi strokovnosti, ažurnih informacij, inovativnosti in kontinuitete izdajanja dosegla velik uspeh, je prepoznana in dobro sprejeta tako pri uporabnikih, svojcih kot tudi strokovni in laični javnosti. Vsako leto knjižica obravnava aktualno temo s področja duševnega zdravja. Cilj knjižice je, da slovenski populaciji omogočimo kratko in jedrnato informacijo o možnostih iskanja pomoči v primeru najrazličnejših duševnih stisk in težav. Knjižica zajema aktualne in praktične informacije za strokovne delavce, svojce in druge, ki imajo v ožjem družinskem krogu osebo, ki je obolela za kakšno obliko duševne motnje; aktualne naslove in kontakte služb duševnega zdravja in skupnostne skrbi za uporabnike in svojce ter druge koristne informacije.

Publikacije

Izdajamo strokovno-informativno gradivo s širokega področja zdravja na delovnem mestu.

 

 Publikacije
Korez Gajšek 2019 Ali se zavedamo, kaj vse vpliva na obremenjenost zaposlenih?: Smernice za slovenske managereje na področju duševnega zdravja na delovnem mestu
Dernovšek, Tavčar, Hrast, Nadižar Habjanič, Peklar 2018 Kam in kako po pomoč v duševni stiski- dopolnjena izdaja
Korez Gajšek, Peklar 2018 Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (Program PSDT)
Gajšek, Peklar 2018 Ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih ter obvladovanje psihosocialnih dejavnikov tveganja na delovnem mestu: Priročnik za vodstvene kadre
Novak 2018 Skrb za duševno zdravje na delovnem mestu: Priročnik za promotorje duševnega zdravja
Dernovšek, Tavčar, Hrast, Nadižar Habjanič, Peklar 2017 Kam in kako po pomoč v duševni stiski
Oreški, Capek, Zalokar, Centrih, Hrast, Nadižar Habjanič 2016 Kam in kako po pomoč v duševni stiski
Oreški, Capek, Zalokar, Centrih, Hrast 2015 Kam in kako po pomoč v duševni stiski
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana 2014 Z zdravim življenjskim slogom do zdravja in dobrega počutja
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana 2014 Z dobro načrtovano promocijo zdravja na delovnem mestu do zdravih in zadovoljnih zaposlenih
Oreški, Dernovšek, Hrast, Serec 2014 Kam in kako po pomoč v duševni stiski
Oreški, Dernovšek, Hrast, Serec 2013 Kam in kako po pomoč v duševni stiski
Oreški, Dernovšek, Hrast 2012 Kam in kako po pomoč v duševni stiski
Oreški, Dernovšek, Hrast 2011 Kam in kako po pomoč v duševni stiski
IRI Ljubljana 2012 Absentizem: Brošura za delodajalce
IRI Ljubljana 2012 Absentizem: Brošura za zaposlene
Dernovšek, Oreški, Hrast 2010 Kam in kako po pomoč v duševni stiski
BETH-Pierce 2010 Poučite se o bipolarni motnji: zgodbe o diagnosticiranju, zdravljenju in okrevanju s celotnega sveta: mednarodno izobraževalno gradivo Svetovne zveze za duševno zdravje
Dernovšek, Oreški, Tavčar 2009 Kam in kako po pomoč v duševni stiski
Fox, Joughin 2008 Motnje hranjenja v otroškem obdobju: Informacije za starše.
The British Psychological Society & The Royal College of Psychiatrists 2008 Motnje hranjenja: Intervencije zdravljenja in obravnave anoreksije nervoze, bulimije nervoze in sorodnih motenj hranjenja
Dernovšek, Oreški, Hrast 2008 Kam in kako po pomoč v duševni stiski
Gogala 2008 Razpoke
Morris, Fillenz 2007 PRVI koraki v nevroznanost, znanost o možganih
Dernovšek idr. 2007 Kam in kako po pomoč v duševni stiski
Dernovšek idr. 2006 Kam in kako po pomoč v duševni stiski

Skupina IRI Ljubljana smo vaš partner v prizadevanjih za zdrave in zadovoljne zaposlene.

Copyright © 2021 Skupina IRI Ljubljana Varstvo osebnih podatkov Uporaba piškotkov O nas