Članki > Primeri dobre prakse: Programi promocije zdravja v podjetjih NHS in Parcelforce Worldwide

Primeri dobre prakse: Programi promocije zdravja v podjetjih NHS in Parcelforce Worldwide

SlikaPromocijo zdravja na delovnem mestu lahko v delovni organizaciji izvajamo na različne načine. V tujini k izboljšanju zdravja zaposlenih običajno pristopajo s celovito zasnovanimi programi. V prispevku sta opisana primera dveh večjih tujih podjetij, ki izvajata programe promocije zdravja, ukrepi, ki sta jih podjetji uvedli in rezultati teh ukrepov.

National Health Service (NHS)

Angleška državna zdravstvena služba oziroma National Health Service (NHS), se je odločila za investicijo v promocijo zdravja na delovnem mestu in Program podpore zaposlenim na podlagi pregleda zdravstvene problematike, visoke stopnje stresa med zaposlenimi in podatkov o bolniških izostankih. V povprečju je namreč bil zaposlen v NHS na leto odsoten z dela 10,7 dni, kar je bistveno več kot v privatnem sektorju (6,4). To na leto v celotni organizaciji znese kar 10,3 milijone delovnih dni in predstavlja izredno velik strošek v višini 1,7 milijarde funtov letno (približno 2 milijardi evrov).

V NHS so spoznali, da bodo številne bolniške odsotnosti, zdravstveno problematiko in s tem povezane visoke stroške lahko razrešili z izvajanjem programov promocije zdravja in s skrbjo za dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu. Prav tako so bili mnenja, da mora vodstvo dajati zgled zaposlenim in poudarjati skrb za promocijo zdravja. Le delovna organizacija, ki načrtno goji tovrstno politiko, lahko doseže presežek v primerjavi z drugimi organizacijami in na ta način izboljša produktivnost in učinkovitost zaposlenih. V NHS so se zato v letu 2009 odločili, da uvedejo naslednje programe promocije zdravja in dobrega počutja zaposlenih:

  • Programe za odvajanje cigaret
  • Programe za zmanjševanje odvisnosti od alkohola
  • Programe za obvladovanje stresa
  • Promocijo zdrave prehrane

Po letu 2009 so se pokazali rezultati vlaganja v promocijo zdravja zaposlenih. Posamezne področne enote v NHS so uspešno znižale bolniško odsotnost iz 5,34 % na 4,69 %. Prav tako so opazili zmanjšanje primerov stresa na delovnem mestu za kar 40 %!

Parcelforce Worldwide

Podjetje Parcelforce Worldwide je vodilni ponudnik ekspresne dostave pošiljk v Veliki Britaniji. Je velika organizacija z ogromno mrežo partnerjev po vsem svetu, saj na dan raznosi tudi do milijon kosov po 34 državah vsega sveta. Podjetje se je po reorganizaciji odločilo za izboljšanje zdravja in varnosti pri delu zaposlenih, saj je kljub finančni uspešnosti beležilo visoko stopnjo absentizma, nesreč pri delu in nizko stopnjo zadovoljstva zaposlenih. Zato so uvedli programe promocije zdravja med zaposlenimi, kot so različna izobraževanja, programe za zdravo prehrano ter programe za odvajanje od alkohola in tobaka. Rezultati so bili pozitivni:

  • odsotnost z dela se je zmanjšala za tretjino, prihranili so 55 milijonov funtov (pibl. 66 milijonov evrov);
  • nesreče so se zmanjšale za 45 %, prihranili so 440.000 funtov (pribl. 528.000 evrov);
  • odškodninski zahtevki so se zmanjšali za dve tretjini, prihranili so 1 milijon funtov (pribl. 1,2 milijona evrov);
  • produktivnost se je zvišala za 12,5 %;
  • kakovost storitev se je izboljšala za 50 % in zadovoljstvo zaposlenih za tretjino;
  • v celoti je investicija v program v višini 2,25 milijonov funtov (pribl. 2,7 milijona funtov) prinesla 6 milijonov funtov (pribl. 7,2 milijona evrov) prihranka pri direktnih stroških.

Tovrstni primeri dobrih praks kažejo, kolikšni so učinki programov promocije zdravja v delovnih organizacijah v tujini.

 

Viri:

http://www.eapa.org.uk/news–eaps-reduce-absence.html

http://www.attendance-management.co.uk/parcelforce-wellbeing-programme/

Share:

Skupina IRI Ljubljana smo vaš partner v prizadevanjih za zdrave in zadovoljne zaposlene.

Copyright © 2021 Skupina IRI Ljubljana Varstvo osebnih podatkov Uporaba piškotkov O nas