Članki > Poznate koristi nagrajevanja zaposlenih?

Poznate koristi nagrajevanja zaposlenih?

NagrajevanjeZ nagrajevanjem zaposlenih lahko dosežemo večjo motivacijo zaposlenih in višjo produktivnost. Po drugi strani lahko z neustreznim pristopom k nagrajevanju spodbujamo nezadovoljstvo med zaposlenimi in podobne negativne pojave. Da slednje preprečimo, moramo biti pri načrtovanju sistemov nagrajevanja zelo preudarni.

Sistem nagrajevanja pomaga podjetjem dosegati zastavljene cilje

S sistemom nagrajevanja podjetje opredeli, kako bo zaposlene spodbujalo k želenemu načinu dela. Temeljni cilj sistema nagrajevanja je podpreti izvajanje poslovne strategije podjetja in tako prispevati k uspešnosti ter povečevanju konkurenčnosti. Sistem nagrajevanja moramo načrtovati tako, da bo:

 • prispeval k večji učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih;
 • vzdrževal občutek za pravičnost in poštenost;
 • nadziral stroške dela in jih zadržal v načrtovanih okvirih in
 • ustrezal veljavnim zakonskim normam.

Ustrezen sistem nagrajevanja vpliva na dobre poslovne rezultate, višjo produktivnost, zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih. Po drugi strani pa lahko slabo zastavljen sistem nagrajevanje vodi do znižanja motivacije, slabih medosebnih odnosov, poglablja nezaupanje in lahko celo povzroči odhod zaposlenih.

Z ustreznim sistemom nagrajevanja do številnih koristi

Kot omenjeno lahko sistem nagrajevanja vpliva na uspešnost poslovanja podjetja, in sicer na naslednje načine:

1. Poveča obseg in kakovost človeških zmožnosti v podjetju:

 • s privlačnimi nagradami privablja najboljše kadre;
 • predstavlja kadrovsko sito za vse, ki niso naklonjeni tveganjem ali niso prepričani o svojih sposobnostih v primeru, ko je višina plače odvisna od dosežkov;
 • spodbuja zaposlene k pridobivanju novih znanj in razvijanju kompetenc.

2. Poveča zavzetost zaposlenih:

 • nagrade zaposlene spodbujajo k boljšemu  delu, saj so za večino zaposlenih najpomembnejši vir sredstev za preživljanje in izboljševanje kakovosti življenja.

3. Učinkovito nadzira stroške dela:

 • s povečanjem gibljivega dela plač in nagrad, vezanih na uspešnost, podjetje lažje nadzira stroške dela in jih lahko pod konkurenčnimi pritiski tudi znižuje.

Sistem nagrajevanja skrbno načrtujmo

Uvajanje sistema nagrajevanja samo po sebi še ne zagotavlja povečanja uspešnosti. Vsako podjetje mora uvesti svoj sistem nagrajevanja, ki bo usklajen s poslovno strategijo in cilji podjetja ter kadrovsko politiko in njenimi cilji. Sistem mora biti prilagojen značilnostim organizacije posameznega podjetja. V večjih podjetjih s številnimi oddelki, ki so si med seboj zelo različni, je smiselno sistem nagrajevanja prilagoditi razlikam med posameznimi oddelki.

S cilji in standardi sistema nagrajevanja morajo seznaniti vse zaposlene. Poskrbeti moramo, da so informacije predstavljene na jasen in razumljiv način. Nagrade morajo biti dosegljive vsem, a hkrati moramo paziti, da so merila za doseganje nagrad dovolj zahtevna, da zaposlenim predstavljajo izziv.

Načrtovanje in uvajanje sistema nagrajevanja, ki bo pravičen in bo zaposlene motiviral, da so pri delu čim boljši, je lahko zelo težka naloga, a ne neizvedljiva. Veliko lažje je, če imamo vzpostavljen dober, spoštljiv odnos med zaposlenimi in menedžmentom. Ko vpeljemo sistem nagrajevanja, je priporočljivo spremljati njegovo delovanje v praksi in njegove učinke. V kolikor odkrijemo težave ali nepravilnosti pri izvajanju, jih skušamo čim hitreje odpraviti. Sistem nagrajevanja ne sme biti rigiden, ampak se mora spreminjati in slediti potrebam podjetja ter zaposlenih.  

Viri:

 1. Hauko, K. (2012). Povezanost nagrajevanja z motiviranjem zaposlenih za dosego ciljev v podjetju. Pridobljeno s spletne strani https://psihologijadela.files.wordpress.com/2014/03/klara-hauko-povezanost-nagrajevanja-z-motiviranjem-zaposlenih-za-dosego-ciljev-v-podjetju-2012.pdf
 2. Stopajnik, M. (2005). Sistem nagrajevanja zaposlenih v povezavi s poslovno uspešnostjo podjetja X. Pridobljeno s spletne strani http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/stopajnik2703.pdf
Share:

Skupina IRI Ljubljana smo vaš partner v prizadevanjih za zdrave in zadovoljne zaposlene.

Copyright © 2021 Skupina IRI Ljubljana Varstvo osebnih podatkov Uporaba piškotkov O nas