Članki > Nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)

Nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)

Sam3. decembra 2011 bo pričel veljati nov Zakon o zdravju in varnosti pri delu (ZVZD-1), katerega namen je spodbujanje varnostne kulture, usmerjene v preprečevanje tveganja pri delu.

Nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) prinaša za delodajalce in zaposlene določene novosti, med drugim tudi:

  • uskladitev zakona z okvirno direktivo s področja varnosti in zdravja pri delu;
  • odpravo administrativnih bremen in z njimi povezanih stroškov zlasti za delodajalce, ki zaposlujejo majhno število delavcev;
  • delodajalec je odgovoren za varno in zdravo delo delavcev, tudi če strokovne naloge varnosti pri delu prenese na strokovnega delavca ali zunanjo strokovno službo, dolžnost delavcev pa je skrb za lastno varnost in zdravje, tako da spoštujejo in izvajajo ukrepe delodajalca za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;
  • dolžnost delodajalca je, da pisno oceni tveganja, ki so jim delavci izpostavljeni, zraven pa mora priložiti zapisnik o posvetovanju z delavci oziroma njihovimi predstavniki;
  • vključitev promocije zdravja in predhodnega varstva v zakon;
  • spremenjena ureditev glede prve pomoči, varstva pred požarom in evakuacije;
  • delodajalec je dolžan sprejeti ukrepe ob morebitnem nasilju, trpinčenju, nadlegovanju in drugih oblikah psihosocialnega tveganja, kakršen je stres ali preobremenjenost, ki lahko ogrozi zdravje delavcev. Z ukrepi mora tako tveganje preprečiti oziroma čim bolj omejiti;vključitev določb o prepovedi alkohola, drog in drugih substanc;
  • zaostrene kazenske določbe za delodajalce (denarne globe za kršitve posameznih določb zakona se bodo lahko izrekale v razponu od 2.000 do 40.000 EUR).
Share:

Skupina IRI Ljubljana smo vaš partner v prizadevanjih za zdrave in zadovoljne zaposlene.

Copyright © 2021 Skupina IRI Ljubljana Varstvo osebnih podatkov Uporaba piškotkov O nas