Članki > Naš projekt je uspel: obvladovali bomo kronične nenalezljive bolezni

Naš projekt je uspel: obvladovali bomo kronične nenalezljive bolezni

KroNeBoZdruženje delodajalcev Slovenije je skupaj z Izobraževalno raziskovalnim inštitutom Ljubljana  in Sindikatom novinarjev Slovenije na javnem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letih 2013 in 2014 pridobilo sredstva za izvedbo projekta Model ukrepov za zmanjševanje dejavnikov tveganja kroničnih nenalezljivih bolezni v okviru programa promocije zdravja na delovnem mestu (KroNeBo).


Kronične nenalezljive bolezni vse pogostejše

Kronične nenalezljive bolezni so v Sloveniji  pogoste in lahko zelo negativno vplivajo na posameznikovo kakovost življenja ter tudi na njegovo sposobnost za delo. Prav zaradi tega je priporočljivo, da delodajalci v okviru promocije zdravja na delovnem mestu, posebno pozornost namenijo tovrstnim boleznim. Kronične nenalezljive bolezni lahko preprečimo ali odložimo njihov razvoj s spremembo življenjskih navad.

Projekt KroNeBo

Projekt KroNeBo smo začeli izvajati septembra letos, zaključili pa ga bomo predvidoma v začetku novembra prihodnje leto. Projekt je osredotočen na zmanjševanje dejavnikov tveganja za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni. V projektu bomo to skušali doseči z različnimi aktivnostmi, namenjenimi ohranjanju in krepitvi  telesnega in duševnega zdravja zaposlenih, osveščanju zaposlenih o pomenu zdravega življenjskega sloga, izboljšanju življenjskega sloga in tveganih vedenj pri zaposlenih, razvoju ter izboljšanju zdravstvene ozaveščenosti zaposlenih, delodajalcev in širše javnosti, ter širjenju primerov dobrih praks za obvladovanje zdravstvenega absentizma, prezentizma in fluktuacije.

Model ukrepov za zmanjševanje dejavnikov tveganja kroničnih nenalezljivih bolezni bomo implementirali in ovrednotili v štirih pilotskih podjetjih: v RTV Slovenija – Regionalnem RTV centru Maribor, Grand hotelu Union d.d., Delu, d.d. in SwatyCometu, d.o.o. Ciljna skupina v pilotskih podjetjih so zaposleni, starejši od 40 let.


Model ukrepov bo zajemal:

 • Oceno življenjskega sloga in merjenje osnovnih zdravstvenih kazalnikov (indeks telesne mase, krvni tlak, obseg pasu) pri zaposlenih, starejših od 40 let.
 • Delavnico za spremembo življenjskega sloga, katere glavni cilj bo udeležence naučiti, kako se motivirati za spremembo življenjskega sloga in kako vztrajati pri spremembah.
 • Coaching za zdravje in dobro počutje za zaposlene, starejše od 40 let. Posameznik bo imel na voljo do 4 ure brezplačnega zaupnega in anonimnega coachinga. Prvo srečanje bo osebno, drugi coachingi pa bodo potekali prek brezplačne telefonske številke ali e-pošte. Coach bo posameznika motiviral za spreminjanje življenjskega sloga in mu pri tem nudil podporo. Če bo coach ocenil, da posameznik ni poučen o osnovah zdrave prehrane, o pomembnosti telesne aktivnosti, o škodljivosti kajenja in podobno, ga bo napotil v program svetovanja za zdravje v najbližji zdravstveni dom.
 • Spletno in mobilno aplikacijo, ki bo vsem uporabnikom pametnih telefonov omogočala spremljanje napredka pri spreminjanju življenjskih navad.

V okviru projekta bomo izvedli analizo potreb, ovir in interesov delodajalcev ter zaposlenih na področju promocije zdravja na delovnem mestu ter seminar za delodajalce. Na seminarju bomo delodajalcem predstavili pomen zagotavljanja zdravega delovnega okolja in razloge za uvajanje ukrepov in programov za izboljšanje zdravja zaposlenih. Na seminarju bomo tudi predstavili rezultate opravljene analize. Z različnimi promocijskimi aktivnostmi bomo poskrbeli, da bodo zaposleni v pilotskih podjetjih, delodajalci ter zainteresirana javnost obveščeni o vseh projektnih aktivnostih.

Pričakujemo, da bomo z načrtovanimi projektnimi aktivnostmi dosegli številne pozitivne učinke pri zaposlenih iz pilotskih podjetij pa tudi širši javnosti, med drugimi:

 • Preprečitev razvoja kroničnih nenalezljivih bolezni in izboljšanje zdravstvenega stanja pri zaposlenih, ki že obolevajo za kronično nenalezljivo boleznijo.
 • Zmanjšanje absentizma zaposlenih in s tem povezanih stroškov delodajalca.
 • Izboljšanje produktivnosti zaposlenih.
 • Večje obvladovanje tveganj, ki izhajajo iz kroničnih nenalezljivih bolezni, na delovnem mestu.
 • Večjo osveščenost zaposlenih in širše javnosti o pomenu zdravega življenjskega sloga.
 • Večjo motiviranost zaposlenih za spremembo življenjskega sloga.
 • Večjo odgovornost zaposlenih za svoje zdravje.
 • Večjo osveščenost delodajalcev in širše javnosti o pomenu uvajanja ukrepov za obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni.

Več informacij o projektu je na voljo na spletni strani projekta: www.zdravo-zivim.com.

ZDS
IRI
SNS

Projekt »Model ukrepov za zmanjševanje dejavnikov tveganja kroničnih nenalezljivih bolezni v okviru programa promocije zdravja na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Share:

Skupina IRI Ljubljana smo vaš partner v prizadevanjih za zdrave in zadovoljne zaposlene.

Copyright © 2021 Skupina IRI Ljubljana Varstvo osebnih podatkov Uporaba piškotkov O nas