Članki > Motivirajmo zaposlene z urejenim delovnim okoljem!

Motivirajmo zaposlene z urejenim delovnim okoljem!

PisarnaErgonomski in tehnični pogoji ter udobje, ki ga nudi oprema delovnega mesta, so zelo pomembni dejavniki produktivnosti. Zato pristopimo k oblikovanju delovnih prostorov premišljeno in sistematično ter upoštevajmo funkcionalne in psihološke potrebe zaposlenih.

Delovno mesto prilagodimo potrebam zaposlenih

Oblikovanje prijetnega delovnega okolja je zelo pomembno, če želimo, da so zaposleni zadovoljni in motivirani za delo. Ker na delovnem mestu preživimo vsaj 8 ur dnevno, lahko neustrezno urejeni delovni prostori, slabo osvetljeni prostori, neudobni stoli in podobno sčasoma povzročijo nezadovoljstvo zaposlenih pa tudi  številne zdravstvene težave, kot so: bolečine v vratu in hrbtenici, poslabšanje vida, itn. Pri oblikovanju delovnega mesta je zato priporočljivo, da poskrbimo za kakovostno osvetlitev , dobro prezračevanje, optimalni sistem gretja in hlajenja, ustrezne dodatke ter da delovne prostore prilagodimo potrebam zaposlenih.

Udoben stol – zaposleni ga cenijo!

V raziskavi, v kateri so sodelovali pisarniškimi delavci v Londonu, je skoraj polovica (49 %) anketiranih odgovorila, da bi prenovljena pisarna povečala njihovo produktivnost, 64 % vprašanih pa je menilo, da bi bili zaradi boljšega delovnega okolja bolj organizirani. Med najpomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na urejenost delovnega mesta, so udeleženci raziskave najpogosteje navajali: prijazne sodelavce (70 %), dobro osvetlitev (40 %), udoben stol (38 %).

Poskrbimo za red in urejenost

Organizirano delovno okolje zaposlenim olajša delo, saj lažje najdejo informacije oziroma pripomočke, ki jih potrebujejo za uspešno dokončanje delovnih nalog. Zato je dobro, da zaposlenim omogočimo dovolj dodatnih prostorov za shranjevanje, kot so: police, predalniki, omare, arhivi, … Ne pozabimo, neurejeno delovno mesto je lahko zelo stresno.

Sodobno delovno okolje nudi tudi prostor za ideje in sprostitev

Danes se v delovnih organizacijah vse bolj cenijo timsko delo, deljenje idej, odprtost do novosti, razmišljanje izven okvirjev. Vse to lahko spodbujamo tudi z večjimi odprtimi delovnimi prostori, kjer se zaposleni lahko srečujejo in pogovarjajo. Hkrati je pomembno, da imajo zaposleni na voljo tudi manjši delovni prostor, kjer lahko v miru in tišini opravljajo svoje delo.  

Vse več delovnih organizacij poskrbi tudi za prostore, ki so namenjeni sprostitvi zaposlenim. Barvne vreče za sedenje, masažni stoli, igre, kot je na primer namizni nogomet, knjige, revije, glasba in podobno; vse to pomaga zaposlenim, da se sprostijo in napolnijo z energijo. Takšni prostori pripomorejo tudi k dobrim medsebojnim odnosom in spodbujanju timskega duha. Bolj barvit je prostor,  bolj pozitiven je njegov učinek na zaposlene.

Ko zaposleni čutijo, da so pomemben del delovne organizacije, so produktivnejši in pripravljeni narediti še več za delodajalca, stranke in sodelavce. Prav zato je pomembno, da poskušamo v čim večji meri upoštevati potrebe zaposlenih,  med njimi je ena pomembnejših tudi potreba po urejenem in prijaznem delovnem okolju.

VIRI:

  1. Ajdišek, U. (2013). Kako urediti domačo pisarno. Večer, priloga Kvadrati, 29. april 2013.
  2. Buchanan, R. (n.d.). Importance of the Work Environmetn on Employee Production. Pridobljeno s strani http://www.ehow.com/info_8196762_importance-work-environment-employee-production.html
  3. How to Design a Nice Working Space for Employees! Pridobljeno s strani http://blog.officeyes.com/design-nice-work-space-for-employees/#sthash.UKMP0K4H.UyFaS6vM.dpbs
  4. West, C. (n.d.). Office Environment Key To Staff Motivation. Pridobljeno s strani http://www.freshbusinessthinking.com/business_advice.php?CID=&AID=1048&PGID=&Title=#.Ub7jGJxs_rd
Share:

Skupina IRI Ljubljana smo vaš partner v prizadevanjih za zdrave in zadovoljne zaposlene.

Copyright © 2021 Skupina IRI Ljubljana Varstvo osebnih podatkov Uporaba piškotkov O nas