Članki > Krepimo pripadnost s Programom podpore zaposlenim

Krepimo pripadnost s Programom podpore zaposlenim

DružinaProgram podpore zaposlenim (PPZ), ki je v tujini poznan pod imenom Employee Assistance Program (EAP), predstavlja stalno strokovno pomoč za zaposlene in njihove bližnje pri reševanju raznovrstnih težav, s tem pa posredno vpliva tudi na krepitev občutka pripadnosti podjetju.

Takšna oblika pomoči je na voljo zaposlenim v številnih državah Evropske unije in v svetu, saj številne raziskave konsistentno ugotavljajo, da se v delovnih organizacijah z omenjenim programom izboljša produktivnost zaposlenih, zmanjšajo pa absentizem, prezentizem in fluktuacija.  

Rešujmo težave, krepimo pripadnost

Zaposleni, ki se soočajo s težavami, bodisi pri delu bodisi v zasebnem življenju, so pogosto površni pri delu, nemotivirani in nepotrpežljivi. Prav tako ne dosegajo svojega potenciala, njihov občutek pripadnosti organizaciji pa slabi. Program podpore zaposlenim pomaga zaposlenim pri reševanju težav, s čimer lahko posredno vpliva tudi na večji občutek pripadnosti. A to ni vse. Po ugotovitvah različnih raziskav program krepi občutek pripadnosti tudi pri zaposlenih, ki se ne soočajo s težavami. In sicer zato, ker zaposleni cenijo, da podjetje skrbi zanje in jim je pripravljeno pomagati.

Pripadnost, zadovoljstvo, zaupanje

Občutek pripadnosti zaposlenih lahko torej med drugim krepimo tudi s pomočjo Programa podpore zaposlenim. Poleg številnih ekonomskih razlogov za uvedbo programa (zmanjšani stroški, povezani z manjšim številom bolniških odsotnosti, nesreč in napak pri delu itd.), lahko navedemo še neekonomske, a nič manj pomembne razloge, kot so: večja pripadnost zaposlenih, večje zadovoljstvo in zaupanje zaposlenih.

IRI Ljubljana je edini ponudnik Programa podpore zaposlenim v Sloveniji. Več o omenjenem programu pa lahko preberete tukaj (link na našo spletno stran).


Viri:

  1. Taylor, S. (2007). The Tending Instinct. Pridobljeno s spletne strani http://misc.lps.org/hr/continuum/documents/frontlinesupr_june07.pdf
  2. Ting-yen, H. (2008). The linkage between EAP, benefit satisfaction, perceived organisational support, and organizational commitment: Is EAP a good benefit?
Share:

Skupina IRI Ljubljana smo vaš partner v prizadevanjih za zdrave in zadovoljne zaposlene.

Copyright © 2021 Skupina IRI Ljubljana Varstvo osebnih podatkov Uporaba piškotkov O nas