Članki > Ko droge prevzamejo nadzor nad delom

Ko droge prevzamejo nadzor nad delom

DrogeUporaba drog lahko vpliva na varnost pri delu ter na produktivnost; prisotnost alkohola ali drugih drog v človeškem telesu namreč vpliva na zmanjšano delovno sposobnost in na večjo možnost nesreč pri delu, posledice uporabe pa vplivajo na večji absentizem. Ker vse to zvišuje stroške dela in ovira sposobnosti podjetja, da bi učinkovito delovalo v konkurenčnem okolju, je za vsako delovno organizacijo pomembno, da se hitro in ustrezno odzove na ta pojav.

Najbolj ranljivi mlajši, zaposleni v tveganih poklicih

Po podatkih raziskave (Frone 2006), izvedene med zaposlenimi prebivalci v ZDA, je okoli 15 % zaposlenih Američanov pilo alkohol pred in med delovnim časom ali delo opravljalo pod vplivom alkohola. Prepovedane droge so pred ali med delovnim časom uporabljali dobri 3 % zaposlenih Američanov, o opravljanju dela pod vplivom prepovedanih drog, pa je poročalo 2,9 % zaposlenih. Uporaba alkohola in prepovedanih drog je bila v splošnem nižja med starejšimi zaposlenimi kot med mlajšimi, najvišja pa je bila v skupini mladih moških, ki delajo v zelo tveganih poklicih. V tej skupini jih je več kot četrtina poročala o uporabi prepovednih drog na delovnem mestu in o zmanjšani delovni sposobnosti zaradi posledic uporabe drog.

Številne posledice, visoki stroški

Po izračunih Kanadskega centra za zlorabo drog  so stroški uporabe tobaka, alkohola in prepovedanih drog v letu 2002 kanadsko ekonomijo stali več kot 39,8 milijarde dolarjev. Največji strošek predstavljajo: manjša produktivnost, zdravstveni stroški ter stroški policije in drugih služb. K tem stroškom pa je treba prišteti še prezgodnje smrti, poškodbe, odsotnost z dela, izgubo proizvodnje.

Ključni vzroki uporabe drog na delovnem mestu


… slabi delovni pogoji in slabi medsebojni odnosi

Raziskave kažejo, da na uporabo alkohola in drugih drog na delovnem mestu v največji meri vplivajo z delom povezan stres ter pravila in prepričanja, ki jih imajo delovna organizacija ter njeni zaposleni do tega pojava. Uporaba alkohola je lahko posledica nekaterih fizičnih in socialnih dejavnikov v delovnem okolju, kot so: nezdravi delovni pogoji (vročina, mraz, hrup, umazanija), medosebni spori z nadrejenimi ali sodelavci, težke obremenitve, nepoštena obravnava glede plačila, nagrad in napredovanj ter negotova zaposlitev.

… odtujenost in negativen odnos do dela

Občutki odtujenosti od dela in delovne organizacije, ki so  posledica zelo slabe integracije zaposlenih v delovno organizacijo in tega, da zaposleni nimajo možnosti sodelovanja pri odločanju, so tudi pomemben dejavnik uporabe drog na delovnem mestu. Podoben učinek imajo tudi dolgočasje na delovnem mestu, zelo slab nadzor nad delom zaposlenih in tudi slaba preglednost nad tem, kakšen odnos imajo zaposleni do svojega dela.

… dostopnost in prepričanja

Pomemben vpliv na uporabo alkohola in drugih drog na delovnem mestu imata tudi dostopnost do alkohola in mnenja oziroma prepričanja zaposlenih o tem, v kolikšni meri sodelavci uživajo alkohol in druge droge ter v kolikšni meri sodelavci podpirajo tovrstna vedenja. Raziskava, narejena v ZDA (Frone, 2010), je pokazala, da je mnenje zaposlenega o tem, v kolikšni meri sodelavci podpirajo ali ne podpirajo uživanje drog, ključno vpliva na pogostost uporabe alkohola in prepovedanih drog pred, med in po delovnem časom ter na pogostost zmanjšane sposobnosti dela zaradi posledic uporabe alkohola ali drugih drog.

Pomaga politika organizacije in Program podpore zaposlenim

Poleg zagotavljanja dobrih delovnih pogojev in dobrih medsebojnih odnosov strokovnjaki delovnim organizacijam priporočajo še, da v sodelovanju z zaposlenimi oblikujejo politiko podjetja do te problematike. Slednja naj bi zajemala definicijo uporabe drog, izobraževanja, pravila, kako postopati v primerih uporabe drog in zmanjšane delovne storilnosti ter tudi oblike pomoči za tiste, ki imajo težave z uporabo drog.  Ena izmed priporočljivih oblik pomoči je Program podpore zaposlenim, ki nudi pomoč uporabnikom alkohola ali drugi drog, hkrati pa nudi rešitev tudi zaposlenim, ki so v stiski zaradi sodelavcev, ki uporabljajo droge.

Viri:

  1. Frone, M., Brown, A. (2010). Workplace Substance-Use Norms as Predictors of Employee Sbstance Use and Impairment:  A Survey of U.S. Workers. Journal of Studies on Alcohol and Drugs; 71: 526-534.
  2. Frone, M. (2006). Prevalence and distribution of illicit drug use in the workforce and in the workplace:Findings and implications from a U.S. national survey. Journal of Applied Psychology; 91: 856-869.
  3. Frone, M. (1999). Work stress and Alcohol Use. Alcohol Research and Health; 23 (4): 284-291.
  4. Substance Abuse in the Workplace. Pridobljeno s spletne strani http://www.ccohs.ca/oshanswers/psychosocial/substance.html
Share:

Skupina IRI Ljubljana smo vaš partner v prizadevanjih za zdrave in zadovoljne zaposlene.

Copyright © 2021 Skupina IRI Ljubljana Varstvo osebnih podatkov Uporaba piškotkov O nas