Članki > Kako ustrezno upravljati s čustvi?

Kako ustrezno upravljati s čustvi?

JezaČustva so del človekovega vsakdana in pojavljajo se tudi v delovnem okolju. Raziskave kažejo, da izražanju močnih čustev na delovnem mestu večina ljudi ni naklonjena. Po drugi strani je lahko potlačevanje čustev za zdravje posameznika zelo škodljivo. Pomembno je, da posameznik svoja čustva prepoznava, jih obvladuje in ustrezno izraža; v tem primeru so namreč čustva konstruktivna tudi na delovnem mestu.

Večina ljudi še vedno meni, da izražanje čustev v poslovnem svetu ni primerno. Nedavna raziskava je pokazala, da ljudje niso naklonjeni izražanju močnih čustev na delovnem mestu, kar velja za negativna in v nekoliko manjši meri tudi za pozitivna čustva (Kramer in Hess, 2002). V splošnem so ljudje mnenja, da se posameznik na delovnem mestu vede strokovno, če svoja čustva prikriva oziroma maskira. Pa je takšen odnos do čustev na delovnem mestu tudi ustrezen?

Strokovnjaki se namreč strinjajo, da razmišljanje o delovni organizaciji, kjer čustva niso prisotna, ni realno, je pa škodljivo (po Churchman, 2009). Čustvovanje je pri človeku normalen pojav in potlačevanje čustev ima lahko negativen vpliv na posameznikovo telesno in duševno zdravje. Čustva na delovnem mestu so lahko celo konstruktivna, če jih posameznik ustrezno prepoznava, obvladuje in izraža.

Čustva so ključna tudi pri odločanju

Pomembno vlogo čustev pri vseh dejavnostih v življenju, vključno z delom, ponazarja primer ljudi, ki imajo iz različnih razlogov (tumor, demenca, poškodba) okvarjeno možgansko področje, odgovorno za čustvovanje. Ti posamezniki ne doživljajo čustev, so popolnoma racionalni, vendar v vsakdanjem življenju težko delujejo, saj so zbegani glede vseh odločitev, ki jih morajo sprejeti (po Churchman, 2009). Težave imajo že z najbolj preprostimi odločitvami, kot je izbira med modrim in črnim nalivnikom za podpis dokumentov.

Zelo pogosta so negativna čustva

JezaČustva so – podobno kot spoznanje in misel – vrsta informacij. Za najvišjo učinkovitost tako v osebnem kot v poslovnem svetu je smiselno uporabljati kombinacijo čustev in razuma.
Na delovnem mestu so najpogostejša negativna čustva: strah, jeza, odpor/antipatija in celo ljubosumje (v Tabeli 1 je prikazan kratek opis posameznih negativnih čustev). Spor s sodelavci in nadrejenimi, težavne stranke, neuspehi, preobremenjenost, negotova prihodnost in podobne situacije izzovejo negativna čustva. Za uspešno rešitev težav jih je potrebno obvladovati, kar pa ne pomeni, da se jih potlači, temveč da se jih hitro in uspešno prepozna in predela.

Tabela 1. Opis najpogostejših negativnih čustev.

Tabela - čustva
Vir: Pennington & Haslam: Understanding Emotions in the Workplace.


Obvladovanje čustev na delovnem mestu

Posameznik mora ugotoviti, kakšne situacije mu povzročajo negativna čustva in občutke. Prav tako je dobro vedeti, s katerimi čustvi se najpogosteje odziva na neprijetne situacije. Ko se ta čustva pojavijo, je potrebno takoj izvesti strategije za prekinitev kroga, kajti dlje ko posameznik čaka, težje se osvobodi negativnega razmišljanja. Svojega prvega avtomatskega odziva na negativne situacije ljudje namreč ne morejo spremeniti, je pa lahko miselna in vedenjska reakcija na doživeta čustva stvar posameznikove izbire.

Strategije za obvladovanje čustev

Ustrezna skrb zase – zadostna količina spanca, dobra prehrana in redno gibanje – je osnovnega pomena za uspešno obvladovanje čustev in za splošno dobro počutje. Posameznik, ki je pozoren na svoje telesne, čustvene in psihične potrebe, tudi spretneje obvladuje negativna čustva pri delu.

Prepoznavanje situacij, ki sprožajo neželena čustva

Pomembno je znati identificirati svoja čustva in situacije, v katerih se pojavljajo. Priporočljivo je pisanje t.i. čustvenega dnevnika, s pomočjo katerega posameznik čustva lažje ozavesti. Vprašajmo se po izvoru svojih čustev: česa se bojimo, kaj nas jezi, do česa imamo odpor. Na delovnem mestu sproti zapisujmo svoja čustva in situacije, v katerih se pojavljajo, nato pa naredimo terminski načrt za njihovo podrobnejšo analizo izven delovnega časa. Na ta način bomo lahko na delovnem mestu sproščeno čustva odmislili, saj bomo vedeli, da se bomo z njimi soočili ob primernejšem času.

Sproščanje ob dihalnih vajah

Ob izbruhu močnih negativnih čustev na delovnem mestu se je potrebno pomiriti, še preden se vedenjsko odzovemo. Priporočljivo je, da se ob izbruhu čustev na delovnem mestu za nekaj minut opravičimo in se odpravimo na krajši sprehod za razbistritev svojega uma in pomiritev telesne reakcije. Učinkovite so tudi sprostitvene dihalne vaje, s pomočjo katerih umirimo dihanje in srčni utrip. Če je le možno, ob izbruhu močnih čustev odziv prestavimo na čas, ko ne bomo razburjeni.

Pozitivne misli

Poskusimo negativno čustveno energijo pretvoriti v pozitivno. Pozitivne misli nas bodo motivirale za aktivne in koristne ukrepe. Negativna čustva lahko opozarjajo, da si želimo določenih sprememb, ki jih bomo lahko dosegli zgolj z dejavnim prizadevanjem.

Pogovor z zaupnikom

Pogosto se negativna energija, ki jo povzročijo čustva, sprosti že s tem, da svoje želje na primeren način izrazimo ustreznim osebam (npr. nadrejenemu). Če to ni mogoče, je priporočljivo, da se o težavah pogovorimo z zaupanja vrednim sodelavcem, ki nam bo v čustveno podporo.

Pozitivna naravnanost

Osredotočimo se na pozitivne vidike situacije, ki nam sproža negativna čustva, saj lahko že majhne spremembe v načinu razmišljanja povzročijo izboljšanje našega razpoloženja. Kolikor je mogoče, omejimo svoje interakcije z negativno razpoloženimi ljudmi (sodelavci, strankami), saj je znano, da so čustva zelo nalezljiva.

Že en posameznik, ki ne zna dobro obvladovati svojih čustev, lahko zelo negativno vpliva na organizacijsko klimo v določenem kolektivu in povzroči pojavljanje negativnih pojavov, kot so absentizem, prezentizem, fluktuacija. Nekatere delovne organizacije v Sloveniji so se že odločile za izvajanje Programa podpore zaposlenim (PPZ). V teh organizacijah lahko zaposleni, ki ima težave z obvladovanjem čustev, poišče strokovno pomoč pri svetovalcu PPZ.

VIRI:

  1. Churchman, P. (2009). Once More with Feeling: Emotions at Work. The Glasshammer. http://www.theglasshammer.com/news/2009/01/06/once-more-with-feeling-emotions-at-work/
  2. Dewan, N. (2011). Should you show emotions at work? The Economic Times. http://economictimes.indiatimes.com/features/et-sunday-magazine/should-you-show-emotions-at-work/articleshow/8905612.cms?curpg=2
  3. Kramer, M.W. & Hess, J.A. (2002). Communication Rules for the Display of Emotions in Organizational Settings. Management Communication Quarterly, 16: 66–80.
  4. Nishi, D. (2012). Don’t Cry (at the Office). The Wall Street Journal. http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303916904577376170985180382.html
  5. Pennington, R. & Haslam, S. (neobjavljeno). Understanding Emotions In The Workplace. http://www.resource-i.com/Articles/UnderstandingEmotion.htm
  6. Jain, R.D. (neobjavljeno). 10 Tips to Cope with Negative Emotions at Work. http://www.businessknowhow.com/growth/copeemotions.htm
Share:

Skupina IRI Ljubljana smo vaš partner v prizadevanjih za zdrave in zadovoljne zaposlene.

Copyright © 2021 Skupina IRI Ljubljana Varstvo osebnih podatkov Uporaba piškotkov O nas