Članki > Kaj zaposlenim povzroča stres?

Kaj zaposlenim povzroča stres?

StresPo ugotovitvah raziskave Towers Watson 98 % anketiranih delodajalcev meni, da je stres med zaposlenimi zelo pogost pojav. Prav zato bo njihova prioriteta v naslednjih dveh letih obvladovanje stresa na delovnem mestu.

Najpogostejši vzroki za stres na delovnem mestu

Raziskava o zdravju, počutju in produktivnosti zaposlenih je pokazala tudi, da sta po mnenju večine delodajalcev (86 %) najpogostejša vzroka stresa na delovnem mestu preobremenjenost z delom in predolg delavnik. 97 % delodajalcev je kot problematično zaznavalo tudi usklajevanja dela in družine.

Biti na voljo tudi izven delovnega časa je stresno

76 % v raziskavo zajetih delodajalcev je menilo, da je vzrok za stres pri delu porast tehnologij, ki omogočajo dostop do dela tudi izven delovnih ur. Različne tehnologije sicer omogočajo fleksibilnejše delo, kar se lahko odraža tudi v višji produktivnosti, a lahko negativno učinkujejo na zaposlene, ki se čutijo dolžne odgovarjati na službene klice, elektronsko pošto in podobno tudi izven delovnega časa. Kombinacija dolgega delovnika in občutka, da mora biti vedno na voljo, je lahko za zaposlenega zelo obremenjujoča. Delodajalci bi morali to upoštevati pri načrtovanju programov za zdravje in dobro počutje zaposlenih. Razumevanje tega, kaj zaposlenim povzroča stres, je ključnega pomena pri oblikovanju programov.

Delodajalci vse bolj naklonjeni programom za obvladovanje stresa

Sicer pa že 40 % v raziskavo zajetih delodajalcev izvaja programe za obvladovanje stresa, 31 % pa jih namerava tovrstne programe uvesti v obdobju dveh let. Duševno zdravje zaposlenih so namreč delodajalci ocenili kot drugo najpomembnejšo prioriteto na področju izboljšanja zdravja in produktivnosti zaposlenih, na prvo mesto so postavili zavzetost za delo.

Program podpore zaposlenim zelo priljubljen

V raziskavo zajeti delodajalci so kot najpogostejši ukrep za obvladovanje stresa zaposlenih navedli Program podpore zaposlenim, kar 88 % delodajalcev namreč svojim zaposlenim nudi ta program. 73 % anketiranih delodajalcev zaposlenim omogoča fleksibilen delovni čas, le ena tretjina podjetij pa zaposlene ozavešča in izobražuje o stresu in spremlja dejavnike tveganja za pojav stresa pri zaposlenih.

V prihodnje več pozornosti preventivi

Rebekah Haymes, raziskovalka iz Towers Watson, ugotavlja, da je večina delodajalcev trenutno osredotočena na pomoč tistim zaposlenim, ki jo potrebujejo. Hkrati napoveduje, da bodo delodajalci v prihodnosti na področju obvladovanja stresa zaposlenih več pozornosti namenili preventivi. Stres lahko zelo negativno vpliva na produktivnost zaposlenih, zato je usmerjanje v preventivno delovanje in spodbujanje zdravega življenjskega sloga zaposlenih korak v pravo smer. Haymesova zaključuje, da je Program podpore zaposlenim učinkovito orodje za reševanje stisk in težav zaposlenih ter posledično zmanjševanje stresa. Pomembno je, da vključuje tudi preventivo v obliki izobraževanj in ozaveščanja o stresu ter zdravem načinu življenja.

Vir:

  1. Uttley, H. (2013). Employee stres an issue for 98 % of employers, says Towers Watson. Pridobljeno s spletne strani http://www.wsandb.co.uk/wsb/news/2263773/employee-stress-an-issue-for-98-of-employers-says-towers-watson
Share:

Skupina IRI Ljubljana smo vaš partner v prizadevanjih za zdrave in zadovoljne zaposlene.

Copyright © 2021 Skupina IRI Ljubljana Varstvo osebnih podatkov Uporaba piškotkov O nas