Članki > Empatija – lastnost dobrega vodje

Empatija – lastnost dobrega vodje

empatijaEmpatija na delovnem mestu je nepogrešljiva spretnost. Vključuje zaznavanje občutkov drugih in njihovih stališč ter živo zanimanje za njihove težave. Empatični ljudje so pozorni na čustvene namige in znajo poslušati, ne skrivajo rahločutnosti in razumejo stališča drugih ter jim pomagajo na osnovi prepoznavanja njihovih potreb in občutkov. Spodbudno je to, da se empatije lahko priučimo.


Empatije ne zamenjujmo s simpatijo

Empatija je sposobnost vživljanja v občutke in misli drugih, vendar se z njimi ne poistoveti. Empatije ne smemo zamenjevati s simpatijo oz. sočutjem, pri katerem prevzamemo občutke druge osebe in čutimo enako kot ona. Empatija pomeni, da razumemo in priznavamo občutke drugih, a pri tem ne čutimo isto.  Pomemben cilj empatije je prepoznavanje skritih čustev in namenov, ki se jih opazovana oseba niti sama ne zaveda. Empatija nam olajša interakcijo, saj nam pomaga predvideti dejanja drugega in nam s tem omogoča, da se lahko pripravimo na ustrezen odziv.

Naučimo se empatije
Nekateri ljudje so že po naravi bolj empatični in so tako v prednosti pred tistimi, ki imajo težave z vživljanjem v čustva drugih. A empatije se lahko naučimo. Organizacije lahko pri svojih zaposlenih spodbujajo empatijo na preproste načine:

  • Pogovarjanje o empatiji: zaposleni se morajo zavedati pomembnosti empatije na delovnem mestu. Posvečanje časa in pozornosti drugim spodbuja empatijo, kar se odraža v boljših odnosih na delovnem mestu in večji delovni učinkovitosti.
  • Učenje tehnik aktivnega poslušanja: da razumemo druge in njihove občutke je pomembno, da jih znamo dobro poslušati. Dobri poslušalci sogovornikom pokažejo, da jih poslušajo in razumejo. Z aktivnim poslušanjem vidimo in slišimo tisto, kar stoji za izrečenimi besedami. Na ta način lažje razumemo sodelavce, čeprav ni nujno, da se z njimi popolnoma strinjamo.

Empatija in vodenje
Veliko teorij vodenja predvideva, da je empatija pomemben del vodenja. Vodje morajo namreč graditi in vzdrževati dobre odnose na delovnem mestu. Center za kreativno vodenje (Centre for Creative Leading) je v letu 2007 izvedel obsežno raziskavo, ki je pokazala, da je empatija pozitivno povezana z delovno učinkovitostjo. Nemogoče je navdihovati in voditi druge, če ne razumemo njihovih občutkov. Prav tako je empatija pomembna takrat, ko razmišljamo, kako oblikovati sporočilo, na kakšen način ga izreči, ob katerem času in v kakšnih okoliščinah. Empatija je pomembna pri vseh dejavnostih, ki so usmerjene h kupcem, strankam in končnim uporabnikom storitev ali proizvodov. Ključna je za uspešno vodenje pogovorov, motivacijo zaposlenih, uspešen menedžment, pogajanja in reševanja konfliktnih situacij. Je lastnost, ki slabega vodjo loči od dobrega. Žal je pomanjkanje empatije problem, na katerega opozarjajo mnogi zaposleni. Definirajo ga kot slabo komunikacijo, občutek nerazumevanja in nesprejetosti, prav to pa so znaki pomanjkanja empatije.

Vedenja, ki uničujejo empatijo so: narcisizem, oportunizem in stališče, da cilj opravičuje sredstva. Drugi načini so: spodbujanje agresivnega tekmovalnega duha med zaposlenimi znotraj ekipe ali med posameznimi sektorji, kot tudi prelaganje krivde na sodelavce.

Empatija je pomembna za odprto komunikacijo, spodbujanje drugih, da brez oklevanja predstavijo svoje ideje in za ustvarjanje delovnega okolja, ki spodbuja kreativne rešitve. Prav zato si tako na delovnem mestu kot doma vzemimo čas in prisluhnimo drugim ter se poskušajmo čim bolj vživeti v njihova čustva in misli. To predstavlja odličen začetek na poti k dobrim medosebnim odnosom.

VIRI:

  1. Gentry, W. A., Weber, T. J. in Sadri G. (2007). Empathy in the Workplace: A Tool for Effective Leadership. Center for Creative Leadership.
  2. Gross, S. (2001). Umetnost inteligentnega sporazumevanja. DZS.
  3. N. M. (2009). Razumete, kako se počutijo drugi? Pridobljeno s strani http://www.zurnal24.si/razumete-kako-se-pocutijo-drugi-clanek-50225
  4. Škeribnek, L. (1991). Empatija. Zdravstveni obzornik, 25, str. 51-57
Share:

Skupina IRI Ljubljana smo vaš partner v prizadevanjih za zdrave in zadovoljne zaposlene.

Copyright © 2021 Skupina IRI Ljubljana Varstvo osebnih podatkov Uporaba piškotkov O nas