Članki > Delo in zasebno življenje – le kako ju uskladiti?

Delo in zasebno življenje – le kako ju uskladiti?

DruinaUsklajevanje dela in zasebnega življenja je težavno, zlasti kadar se služba in družina borita za naš čas, pozornost in energijo. Takšne razmere so navadno povod za nezadovoljstvo z delovnim in zasebnim življenjem, slabijo pa tudi naše zdravje in znižujejo učinkovitost opravljanja dela.

Vir težav pri usklajevanju dela in zasebnega življenja je lahko razkorak v pričakovanjih. Naša pričakovanja in pričakovanja drugih v enem in drugem okolju se namreč lahko razlikujejo. V službi na primer menimo, da ni posebno zaželeno, če preveč odkrito pokažemo čustva, v družinskem krogu pa nam to lahko pomeni bistveno sestavino odnosov. Če nam ne uspe dovolj hitro preklopiti med omenjenima držama, najverjetneje zaznamo, da je naše vedenje na enem in drugem področju nezdružljivo. Do težav vodi tudi časovna nezdružljivost delovnega urnika in obveznosti v zasebnem življenju. Ta lahko pomeni stresno izkušnjo, saj časa, ki smo ga namenili eni dejavnosti, ne moremo nameniti drugi, čeprav bi to morda morali. Čas pa ni edino, česar nimamo neomejeno na razpolago. Usklajevanje dela in družine načenja tudi naše zaloge energije in s tem povzroča zmanjšano zbranost in manj učinkovito izpolnjevanje vseh obveznosti.

Zmanjševanje obremenitev – da ali raje ne?

Vsaj začasno lahko omilimo težave pri usklajevanju različnih obveznosti tako, da poskusimo zmanjšati obremenitve na delovnem in zasebnem področju ali uvedemo nekaj ukrepov, s katerimi lahko prihranimo čas in ohranimo pozitivno razpoloženje. Del obremenitev na delovnem področju nam lahko odvzame že samo delovno mesto in podjetje, v katerem delamo. Vse več je namreč podjetij, ki težave zaposlenih pri usklajevanju dela in družine skušajo odpraviti tako, da ponujajo prilagodljiv delovni urnik z izbiro ure prihoda in odhoda, otroške časovne bonuse, pri katerih zaposlenim z otroki omogočajo dodatne proste dneve poleg zakonsko določenih, in celo možnost dela od doma. Poleg ponujenih ukrepov pa je pomembno predvsem razumevanje in potrpljenje nadrejenih ter spodbujanje uporabe takšnih ukrepov. Takšne ugodnosti namreč niso posebno uporabne, če se zanje ne odločimo, ker menimo, da bi lahko uporaba tovrstnih ugodnosti slabo vplivala na našo kariero.

Tudi družinskih obveznosti včasih ni lahko omejiti. Poskusi iskanja zanesljivega, kakovostnega in finančno primernega dodatnega varstva za otroka in poskusi izbire ustrezne nege za starostnika lahko s seboj prinesejo nove težave.

Delo ali družina – kaj naj bo prioriteta?

DružinaUsklajevanje obveznosti je na prvem mestu odvisno predvsem od tega, kako nujne in pomembne so. Pomembno je, da se naučimo pametno postavljati prioritete in da jih vedno znova spreminjamo. Če je ena obveznost za nas vedno na prvem mestu, nam bo za drugo vsakokrat primanjkovalo časa in energije, s tem pa bomo vedno imeli občutek, da nismo zadostili vsem pričakovanjem, zato bomo usklajevanje še naprej zaznavali kot stresno. S postavljanjem prioritet je povezana tudi načrtna organizacija dejavnosti, zato da se ti delo ne začne kopičiti.


Visoka pričakovanja so lahko vzrok za težave

Vzrok težav z usklajevanjem delovnih in družinskih opravil so lahko tudi naša lastna previsoka pričakovanja. V takšnem primeru si namreč hitro naložimo preveč dela, z njim pa obveznosti, ki jih težko obvladamo. Sprejeti moramo dejstvo, da ne moremo opraviti vseh stvari enako dobro, in to nam ne sme povzročati občutkov krivde. Naša previsoka pričakovanja pa lahko zamenjamo z bolj uresničljivimi. Malo verjetno je, da bomo družinske in delovne obveznosti opravljali enako uspešno, in to dlje časa. Če sprejmemo za uspeh, da nam denimo zgolj na družinskem področju uspe opraviti vse obveznosti, in to zelo uspešno, smo že na tej točki dosegli nekaj, česar ne zmore vsak. Vsak dan moramo vedno znova organizirati, velikokrat vse načrte opustiti ter se sprijazniti, da nismo vsega naredili.

Pomoč je včasih nujna

Z lastnimi pričakovanji je povezna tudi predstava o tem, da moramo vse opraviti sami. Če želimo biti uspešni pri usklajevanju dela in zasebnega življenja moramo delegirati delo ter prositi za pomoč, namesto, da želimo vse opraviti sami. Slednje namreč vodi v naše nenehno nezadovoljstvo, ker vsega ne zmoremo. Velja pa tudi, da ne moremo vedno pričakovati, da bodo drugi naše potrebe in želje vedno uganili. Zato je naša dolžnost in naloga, da jih na primeren način izrazimo, preden se nam vse obveznosti preveč nakopičijo in postanejo prenaporne.

Meja med delom in družino naj bo jasna

Način, s katerim lahko deloma preženemo skrbi zaradi družinskih in delovnih obveznosti hkrati, je tudi zavestno ločevanje obeh okolij. Pogosto menimo, da bo za nas bolj preprosto, če skušamo delovne obveznosti opraviti doma ali če smo med službenim časom neprestano telefonsko dosegljivi za vse družinske člane, kar pa ni nujno najboljše.

Usklajevanje dela in zasebnega življenja je pogosto težavno predvsem zaradi tega, ker nam časa za vse obveznosti preprosto primanjkuje. Iz tega razloga radi najdemo čas za vse te obveznosti tam, kjer ga ne bi smeli, namreč v lastnem prostem času, ki ga sicer namenjamo partnerju in drugim članom družine, ali v času za prijatelje.

Zaradi vedno hitrejšega tempa življenja in številnih delovnih in družinskih obveznosti imajo številni zaposleni težave z usklajevanjem dela in zasebnega življenja, ki jim povzročajo veliko stresa. Prav zato smo v Skupini IRI Ljubljana za podjetja pripravili program Usklajevanje dela in zasebnega življenja.

Share:

Skupina IRI Ljubljana smo vaš partner v prizadevanjih za zdrave in zadovoljne zaposlene.

Copyright © 2021 Skupina IRI Ljubljana Varstvo osebnih podatkov Uporaba piškotkov O nas