Članki > Coaching za zdravje in dobro počutje

Coaching za zdravje in dobro počutje

CoachingHiter življenjski ritem, številne službene in zasebne obveznosti so pogosto vzrok, da nismo motivirani za spreminjanje nezdravih življenjskih navad. Pri tem nam lahko pomaga tako imenovani »coaching« za zdravje in dobro počutje.

Nov, a učinkovit pristop

Coaching za zdravje in dobro počutje je proces, v katerem coach posameznika spodbuja k spremembi življenjskega sloga oziroma mu pomaga pri postavljanju in doseganju ciljev, povezanih z zdravjem. Ta relativno nov vedenjski pristop  je vse bolj priljubljen na področju promocije zdravja in obvladovanja bolezni, saj vpliva na številna z zdravjem povezana vedenja in na samoobvladovanje bolezni. Hkrati je tudi cenovno učinkovit, saj stroški zdravljenja bolezni, povezanih na primer s prekomerno telesno težo ali s posledicami kajenja tobaka, dokazano presegajo cene coaching programov. Coaching za zdravje in dobro počutje tako predstavlja  učinkovit ukrep za zmanjševanje in preprečevanje tveganih vedenj ter obvladovanje bolezenskih stanj.

Uspešen pri vrsti težav: od alkohola do debelosti

Dve nedavni meta-analizi sta pokazali, da se lahko s coachingom za zdravje in dobro počutje,  ki temelji na tehniki motivacijskega intervjuja, uspešno zdravi odvisnosti od alkohola, cigaret in nedovoljenih drog.  Različne raziskave so pokazale, da se lahko s tem pristopom posameznika motivira k doseganju višje ravni telesne dejavnosti, izboljšajo njegove prehranjevalne navade in obvladujejo kronična stanja, kot so povišan krvni tlak, povišan holesterol, debelost in sladkorna bolezen. Coaching za zdravje, temelječ na motivacijskem intervjuju, se je izkazal tudi kot učinkovit pristop pri zdravljenju duševnih težav, kot sta depresija in anksioznost.

Spodbude k spremembam

Metode in tehnike coachinga so usmerjene v nastajanje sprememb: spodbujajo razvoj novih strategij mišljenja in delovanja. Pri tem gre za prenos znanja o coachingu in tehnik coachinga v način posameznikovega življenja. Osnovna naloga coacha za zdravje in dobro počutje je, da pri stranki ozavesti njeno pojmovanje zdravja in zadovoljstva z življenjem, ji pomaga uvideti trenutne ovire do večjega osebnega zadovoljstva in dobrega počutja, ter jo opremi s tehnikami doseganja in vzdrževanja zdravju koristnih sprememb življenjskega sloga.

Coach podpira in usmerja

Coach in stranka skupaj raziščeta želje, cilje in vizije ter na osnovi tega načrtujeta proces, ki bo vodil do želenih sprememb. Coach  nikoli neposredno ne svetuje stranki, temveč ji v  procesu coachinga nudi stalno podporo ter ji zastavlja vprašanja, s pomočjo katerih okrepi njene odločitve in motivacijo za bolj zdrav življenjski slog.

Individualno ali v skupini

Coaching  se lahko izvaja za posameznika ali za skupino, srečanja v procesu coachinga lahko potekajo osebno, prek telefona, elektronske pošte ali s pomočjo druge informacijsko-komunikacijske tehnologije.


Coaching zajema naslednje korake:

1. Uvodno srečanje

Posameznik s pomočjo coacha oceni svoje trenutno zdravje in zadovoljstvo s počutjem. Pri tem navede zdravstvene omejitve, pa tudi prioritete in svojo vizijo dobrega počutja. S tem celostno oriše svoje zdravstveno stanje in motivacijsko situacijo. Posameznik se zaveže k udeležbi v programu in k pripravljenosti na uvajanje sprememb na vsaj enem področju blagostanja (telesna pripravljenost, telesna teža, prehrana, stres, odvajanje od kajenja in podobno). Coach in stranka podrobno pregledata in določita prioritete ter postavita realne cilje za določeno obdobje. Stranka se zaveže tudi k vmesnim ciljem, ki so potrebni za dosego dolgoročnejših.

2. Kratkoročni in dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji so lahko vedenjski cilji in/ali cilji na področju strategij, prepričanj, miselnosti, vizije – kako se bo stranka konsistentno vedla, katere strategije bo uporabila, v kaj bo verjela, kaj jo bo spodbujalo na poti k doseganju cilja. Kratkoročni (tedenski) cilji so tudi lahko vedenjski koraki, ki vodijo do uresničitve dolgoročnih vedenjskih ciljev, ali pa gre za tedensko »rahljanje« omejujočih prepričanj, miselnih vzorcev.

3. Redna srečanja

Na rednem srečanju (lahko je tedensko oziroma je časovno razdobje prilagojeno potrebam stranke) coach in stranka pregledata napredek pri doseganju ciljev prejšnjega tedna, se pogovorita o ovirah pri doseganju ciljev in poiščeta strategije za premagovanje teh ovir, nato pa si posameznik zastavi cilje za naslednji teden. Naloga coacha je poslušanje, vodenje in spodbujanje posameznika skozi celoten proces spreminjanja navad, ne pa analiziranje vzrokov za določeno vedenje in dajanje nasvetov.

Po nekaj tednih coachinga se stranka bolj zaveda svojih izbir v zvezi z lastnim blagostanjem, opaža napredek in izboljšanje v počutju, krepi se tudi njena motivacija za vztrajanje pri uvajanju sprememb. V procesu, ki vodi do sprememb,  se stranka lahko sreča z nekaj manjšimi in večjimi ovirami. S pomočjo in podporo coacha išče rešitve za premagovanje vsake od teh ovir in v svoj življenjski slog vnaša nove vedenjske vzorce.

4. Ob koncu programa coachinga stranke navadno dosežejo okrog 80 % svojih prvotno začrtanih ciljev najvišje prioritete in 70 % ciljev sekundarne pomembnosti. Poleg tega so motivirane in predane vedenjem za vzdrževanje stanja in za sprejemanje novih izzivov.

Viri:

  1. Bowden, D. E., Fry, L., Powel, D. R., Rosene, P. M. in Shewanown, M. (2010). Do wellness programs really work? Pridobljeno s strani http://www.ifebp.org/Pages/default.aspx
  2. Butterworth, S., Linden, A., McClay, W. in. Leo, M. C. (2006). Effect of Motivational Interviewing-Based Health Coaching on Employees’ Physical and Mental Health Status. Journal of Occupational Health Psychology, 11(4), 358–365.
  3. Dialogs (2007). Coaching. Pridobljeno s strani http://www.dialogos.si/slo/storitve/svetovanje/coaching/
  4. Inštitut za varovanje zdravja (2010). Bolniška odsotnost zaradi bolezni srca in ožilja. Pridobljeno s strani http://www.ivz.si/Mp.aspx?ni=187&pi=5&_5_Filename=308.pdf&_5_MediaId=308&_5_AutoResize=false&pl=187-5.3
  5. Koren, M. Coach za zdravje in dobro počutje. Pridobljeno s strani http://www.centerznanja.si/solazacoache/file.php/1/Wellness-coach.pdf
Share:

Skupina IRI Ljubljana smo vaš partner v prizadevanjih za zdrave in zadovoljne zaposlene.

Copyright © 2021 Skupina IRI Ljubljana Varstvo osebnih podatkov Uporaba piškotkov O nas