Članki > 8 korakov uspešne komunikacije na delovnem mestu

8 korakov uspešne komunikacije na delovnem mestu

Uspešna komunikacijaIzboljšajmo komunikacijo z upoštevanjem osmih preprostih nasvetov, ki zajemajo pripravo na komunikacijo, njeno izvedbo  in tudi nasvet, kako ravnati po koncu komunikacije.

1. Jasne misli

Pogosta napaka je, da vstopamo v komunikacijo, še preden razmislimo, kaj sploh želimo povedati. Temelj uspešne komunikacije s sodelavci in s strankami so jasne misli, ki niso prepletene z drugimi nepotrebnimi mislimi, kot je recimo včerajšnji prepir s partnerjem ali načrtovanje kosila.

2. Premislimo pravi namen komunikacije

O namenu komunikacije le redko zavestno razmišljamo, saj se nam zdi mnogokrat samoumeven. Kdaj smo na zadnje pomislili, zakaj tako radi klepetamo, medtem ko imamo pisalno mizo polno nedokončanega dela? Včasih izmenjujemo informacije tudi le zato, da bi se sprostili in takrat sklepanje pomembnih dogovorov vsekakor ni najbolj pametno početje.

3. Upoštevajmo situacijo, v kateri poteka komunikacija

Obljube in dogovori, sprejeti na službeni novoletni zabavi, se bodo gotovo razlikovali od tistih, ki smo jih sprejeli na ponedeljkovem sestanku. Službene zabave in neformalni izleti so lahko dober vir idej, ki jih nato realiziramo in nadgradimo v službenem okolju.

4. Načrtujmo komunikacije (Posvetujmo se!)

Predhodno načrtovan in strukturiran pogovor z delovnim timom glede novega projekta je običajno bolj učinkovit od spontanega. Predhoden posvet s sodelavci in strokovnjaki iz drugih področij nam razširi obzorja, obogati in pospeši razvoj naših idej.   

5. Premišljujmo o nebesednih sporočilih, ki jih pošiljamo

Nebesedna sporočila so v komunikaciji zelo pomembna, saj ključno vplivajo na njen uspeh. Zagotovimo torej, da bodo mimika, kretnje, glas in zunanji videz skladni s sporočilom, ki ga želimo predati.

6. Izkoristimo priložnost, da sogovorniku sporočimo nekaj koristnega

Predolgi uvodi v jedro sporočila in poglobljene razlage lahko zasenčijo najpomembnejši del sporočila. Kadar sporočilo opremimo s koristnimi informacijami in predlogi, bomo pogovor s sogovornikom naredili bolj zanimiv in sprejemljiv za nadaljnjo obravnavo.

7. Preverjajmo razumljivost povedanega

Pri poglobljeni komunikaciji s sodelavcem ali stranko se večkrat prepričajmo, ali smo slišano prav razumeli ter poizvedujmo za dodatnimi informacijami in pojasnili. Pomembno je tudi, da preverimo, ali je sogovornik dobro razumel naše sporočilo. Uporabimo lahko znanje jaz-stavkov in zastavimo preprosto jaz-vprašanje: »Sem bil razumljiv?«.

8. Prepričajmo se, da naša dejanja potrjujejo naše sporočilo

Naj se naša dejanja v komunikaciji s sodelavcem ali stranko ne izključujejo z vsebino sporočila, ki smo ga predhodno izmenjali. Našemu sporočilu naj sledijo konkretna dejanja; na primer neformalnemu pogovoru o idejah za izobraževanje zaposlenih naj sledi iskanje najboljših ponudnikov in obveščanje v primeru realizacije izobraževanja. Ne obljubljajmo stvari, za katere je verjetno, da jih ne bomo mogli izpolniti.

VIR:

  1. Grintal, B. (2012). Izobraževalni program Znam komunicirati na delovnem mestu. Pridobljeno s spletne strani: http://www.cene-stupar.si/images/uploads/Gradivo_Znam_komunicirati_na_delovnem_mestu.pdf.
Share:

Skupina IRI Ljubljana smo vaš partner v prizadevanjih za zdrave in zadovoljne zaposlene.

Copyright © 2021 Skupina IRI Ljubljana Varstvo osebnih podatkov Uporaba piškotkov O nas