Program podpore zaposlenim (PPZ), ki je v tujini poznan pod imenom Employee Assistance Program (EAP), je v uspešnih podjetjih v Evropi in drugod po svetu že dolga leta stalnica na področjih upravljanja s človeškimi viri in celovite obravnave zdravja zaposlenih.

Program podpore zaposlenim predstavlja stalno (24/7) strokovno psihološko pomoč in podporo za zaposlene in njihove ožje družinske člane pri reševanju težav pri delu ali v zasebnem življenju, ki lahko negativno vplivajo na zdravje in produktivnost zaposlenih.

PPZ/EAP organizacijam ponuja celovit paket preventivnih in kurativnih storitev, katerih namen je izboljšanje zdravja in počutja zaposlenih. Finančni vložek v PPZ/EAP se v kratkem času organizacijam dokazano večkratno povrne na račun večje produktivnosti zaposlenih, zmanjšanega absentizma, prezentizma in fluktuacije ter nasploh boljše organizacijske klime.

PPZ izvajamo v skladu z mednarodnimi standardi združenja EAPA (Employee Assistance Professionals Association) in EAEF (Employee Assistance European Forum), katerih člani smo.

Izvajanje programa prilagodimo potrebam in značilnostim posamezne delovne organizacije, a hkrati zagotavljamo, da so vse storitve opravljene v skladu z mednarodnimi standardi, saj na tak način dosežemo najboljše možne rezultate. Naša najpomembnejša vodila pri tem so zagotavljanje najvišje kakovosti opravljenih storitev in zadovoljstvo strank.

Več informacij o programu najdete v brošuri in infografiki.

EAP infografika Kontaktirajte nas

Članstva

V Skupini IRI Ljubljana se zavedamo pomembnosti spremljanja novosti na področju Programa podpore zaposlenim in upoštevanja standardov izvajanja le-tega. Prav zato se povezujemo z mednarodnimi združenji in strokovnjaki:

  • Employee Assistance Professionals Association (EAPA): najstarejše in najbolj spoštovano mednarodno združenje strokovnjakov s področja Programa podpore zaposlenim. Združenje ima več kot 7.000 članov v več kot 40 državah v svetu. Predstavlja dragocen vir informacij in podpore za strokovnjake s področja Programov podpore zaposlenim.
EAPA
  • Employee Assistance European Forum (EAEF): neprofitno združenje, ki se posveča razvoju Programa podpore zaposlenim in ostalim programom krepitve zdravja zaposlenih v Evropi. Vključuje člane iz več kot 25 držav v Evropi pa tudi v Aziji in Severni Ameriki.
EAEF

Redno se udeležujemo konferenc, ki jih prirejata obe združenji, saj predstavljajo dragoceno priložnost za izmenjavo dobrih praks ter novosti na področju zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu.