V delovnih organizacijah izvajamo mednarodno priznan in strokovno osnovan Program podpore zaposlenim/Employee Assistance Program, ki predstavlja pomemben ukrep na področju celostne obravnave zdravja zaposlenih in s katerim dokazano dosežemo zmanjšanje stroškov bolniških odsotnosti na račun boljšega zdravja zaposlenih in manjšega števila nesreč pri delu, povečanje produktivnosti, zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih itd.

Svetovanja

Program podpore zaposlenim/Employee Assistance Program lahko uvrstimo med ukrepe na področju duševnega dravja in dobrega počutja, določeni elementi programa pa se ustrezno dopolnjujejo z ukrepi na drugih področjih obravnave zdravja zaposlenih.