Smo majhen kolektiv z velikimi ambicijami, ki nas motivirajo, da delamo več, bolje, brez prestanka ... do vrha.

Zaposleni v Skupini IRI Ljubljana in naši zunanji sodelavci so vsi strokovnjaki na svojem področju, ki se nenehno dodatno izobražujejo in usposabljajo. Menimo namreč, da je nenehno zagotavljanje kakovosti in prilagajanje spremembam na trgu glavno gonilo napredka, kar lahko dosežemo le z ustrezno usposobljenim kadrom.