Imamo številne izkušnje z izvedbo nacionalnih in mednarodnih projektov, Programa podpore zaposlenim/Employee Assistance Program, kvantitativnih in kvalitativnih raziskav ter izobraževanj s področja zdravja na delovnem mestu.

  Projekti

1. Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD)

Trajanje projekta
28.marec 2019 do 31. maj 2021.
Nosilec projekta
Fundacija Vzhod
Projektno sodelovanje
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana

2. Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)

Trajanje projekta
1. oktober 2018–30. september 2022
Nosilec projekta
Združenje delodajalcev Slovenije
Projektno sodelovanje
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana

3. Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delo sile - Zdravo in aktivno v prihodnost! (NAPREJ)

Trajanje projekta
1. oktober 2017–30. september 2021
Nosilec projekta
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova
Projektno sodelovanje
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana

4. Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu (KAMPANJA)

Trajanje projekta
1. junij 2015–10. november 2016
Nosilec projekta
Združenje delodajalcev Slovenije
Projektni partnerji
Štajerska gospodarska zbornica, Regionalna gospodarska zbornica Celje, Pomurska gospodarska zbornica, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Primorska gospodarska zbornica, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine ter Sindikat novinarjev Slovenije.
Projektno sodelovanje
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana

5. Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu (ISOP)

Trajanje projekta
1. junij 2015–10. november 2016
Nosilec projekta
Združenje delodajalcev Slovenije
Projektni partner
Štajerska gospodarska zbornica.
Projektno sodelovanje
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana

6. Model ukrepov za zmanjševanje dejavnikov tveganja kroničnih nenalezljivih bolezni v okviru programa promocije zdravja na delovnem mestu (KroNeBo)

Trajanje projekta
1. september 2013 – 3. november 2014
Nosilec projekta
Združenje delodajalcev Slovenije
Projektna partnerja
Sindikat novinarjev Slovenije in Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana

7. Program podpore za delodajalce in zaposlene pri odpravljanju stresa povezanega z delom in pri zmanjševanju njegovih škodljivih posledic (PPDZ-S)

Trajanje projekta
Marec 2010 – julij 2012
Nosilec projekta
Univerza v Mariboru
Projektna partnerja
Združenje delodajalcev Slovenije in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Projektno sodelovanje
Družbenomedicinski inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana

8. Mobilna podporno-informacijska služba za svetovanje in povečanje socialne vključenosti ter zaposljivosti ranljivih skupin (MPIS)

Trajanje projekta
1. marec 2011 – 1. marec 2013
Nosilec projekta
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Projektni partnerji
OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o., Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije - Območna organizacija Podravje in Koroška, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Maribor (pridruženi partner)

9. Mednarodni projekt »Oblikovanje standardiziranega elektronskega kodiranja in razvrščanja služb za dolgotrajno oskrbo« (eDESDE), ki sta delno financirala Evropska komisija v okviru Programa e-Zdravja in Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

Trajanje projekta
1. julij 2008–31. december 2010 (Op. podaljšan do 31. januarja 2011)

Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana je partner v projektu.

10. Mednarodni projekt »Izdelava preventivnih programov in promocije duševnega zdravja pri osebah z dolgotrajnimi duševnimi motnjami, ki bivajo v različnih oblikah organiziranega bivanja« (HELPS), ki sta ga delno financirala Evropska komisija v okviru Programa javnega zdravja in Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

Trajanje projekta
januar 2008–december 2010 (Op. podaljšan za 6 mesecev do 30. junija 2011)

Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana je partner v projektu.

11. Nacionalni aplikativni projekt »Evalvacija učinkov psihoedukacije in farmakoterapije bolnikov z bipolarno motnjo razpoloženja«

Trajanje projekta
1. januar 2007–31. december 2009
Nosilec projekta
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana
Projektni partner
Družbenomedicinski raziskovalni center SAZU (ZRC SAZU)

12. Nacionalni ciljni raziskovalni projekt »Razvoj kakovosti in dostopnosti preventivne zdravstvene dejavnosti na področju duševnega zdravja na primarnem nivoju«

Trajanje projekta
1. oktober 2006–30. september 2008
Nosilec projekta
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana
Projektni partner
Družbenomedicinski raziskovalni center SAZU (ZRC SAZU)
  Program podpore zaposlenim / Employee Assistance Program

Smo edini ponudnik PPZ-ja/EAP-ja v državah jugovzhodne Evrope (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Črna Gora, BiH, Makedonija itd.) in izbrani izvajalec storitev PPZ-ja/EAP-ja ene največjih mednarodnih zavarovalnic na svetu, AXA Group.

PPZ/EAP izvajamo oziroma smo ga izvajali v:

 • Avnet (Slovenija, Hrvaška, Srbija)
 • Celgene international (Slovenija, Hrvaška)
 • Dow chemical company (Hrvaška, Srbija)
 • DuPont (Slovenija, Srbija)
 • Johnson & Johnson (Slovenija, Srbija, Hrvaška)
 • Mott MacDonald Limited (Srbija)
 • P&G (Hrvaška, Srbija)
 • Pioneer (Slovenija, Hrvaška, Srbija)
 • SAP (Slovenija, Hrvaška, Srbija)
 • Zebra (Srbija)
 • Pošta Slovenije d.o.o. (Slovenija)
 • Lumar IG d.o.o.
 • Splošna bolnišnica Murska Sobota
 • Steklarna Hrastnik d.o.o.
 • Talum d.d.
  Raziskave

V delovnih organizacijah izvajamo kvantitativne in kvalitativne (fokusna skupina) raziskave na področju zdravja na delovnem mestu, ugotavljanja potreb zaposlenih, aktivnega in zdravega staranja, ugotavljanja delovnih razmer zaposlenih, idr.

Raziskave smo med drugimi izvajali v:

 • Nova KBM,d.d..,
 • Odelo Slovenija, d.o.o.,
 • Akers valji Ravne d.o.o.,
 • Energetika Maribor d.o.o.,
 • Dravske elektrarne Maribor d.o.o.,
 • Elektro Celje, d. d.,
 • Union hoteli d.d.,
 • Radiotelevizija Slovenija – Regionalni center Maribor,
 • Delo, d.d.,
 • Swatycomet, d.o.o.,
 • Lumar IG d.o.o.,
 • Splošna bolnišnica Murska Sobota,
 • Steklarna Hrastnik d.o.o.,
 • Talum d.d.,
 • Gorenje Surovina družba za predelavo odpadkov d.o.o.,
 • Pošta Slovenije d.o.o.,
 • itd.
  Izobraževanja in konference

Izvajamo različna izobraževanja za zaposlene, vodstvene kadre in strokovne delavce. Naše reference na področju izobraževanj vključujejo:

 • Biotehniški center Naklo,
 • Ministrstvo za notranje zadeve,
 • Občina Škofja Loka,
 • Dom upokojencev Polzela,
 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • Dravske elektrarne Maribor d.o.o.,
 • Meltal d.o.o.,
 • OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o.,
 • Zavod Hrastovec – Trate,
 • Varstveno delovni center INCE,
 • Upravna enota Slovenske Konjice,
 • Visoka šola za zdravstveno nego,
 • Kemofarmacija d.d.,
 • VINAKRAS z.o.o. Sežana,
 • HIDRIA IP d.o.o.,
 • AKERS VALJI RAVNE d.o.o.,
 • SPAR SLOVENIJA d.o.o.,
 • Univerza v Mariboru,
 • Združenje delodajalcev Slovenije,
 • Štajerska gospodarska zbornica,
 • Elektro Celje, d. d.,
 • Lumar IG d.o.o.,
 • Splošna bolnišnica Murska Sobota,
 • Steklarna Hrastnik d.o.o.,
 • Talum d.d.,
 • Union hoteli d.d.,
 • Radiotelevizija Slovenija – Regionalni center Maribor,
 • Delo, d.d.,
 • Swatycomet, d.o.o.,
 • Gorenje Surovina družba za predelavo odpadkov d.o.o.,
 • Pošta Slovenije d.o.o.,
 • Komunala Brežice, d.o.o.,
 • Nova KBM, d.d.,
 • Odelo Slovenija, d.o.o.
 • itd.

 

Redno se udeležujemo strokovnih konferenc/posvetov s predstavitvijo strokovnih prispevkov:

1. Uvodna koferenca projekta POLET-Pozdrav aktivnim: "Aktivno in zdravo staranje zaposlenih - priložnost za gospodarstvo", 29.5.2019, Maribor. Prispevek z naslovom »Celovit poslovni model za aktivno in zdravo staranje zaposlenih«

2. Uvodna koferenca projekta NAPREJ-Zdravo in aktivno v prihodnost!: "Vlaganje v ukrepe za krepitev in ohranjanje duševnega zdravja zaposlenih- priložnost za večjo konkurenčnost in uspešnost", 7.6.2018, Maribor. Prispevek z naslovom »Celovita podpora delodajalca z ukrepi za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih: Predstavitev Programa PSDT«

3. Uvodna konferenca projekta NAPREJ-Zdravo in aktivno v prihodnost!: "Vlaganje v ukrepe za krepitev in ohranjanje deuševnega zdravja zaposlenih- priložnost za večjo konkurenčnost in uspešnost", 7.6.2018, Maribor. Prispevek z naslovom "Izsledki nacionalne raziskave za ugotavljanje potreb delodajalcev na področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih"

4. 5. znanstveno posvetovanje o managementu in organizaciji z naslovom »Obvladovanje tveganj«, 16. junij 2017, Ljubljana, prispevek z naslovom »Psihosocialni dejavniki tveganja: pomen in koristi njihovega obvladovanja za delovne organizacije"

5. Zaključni posvet projekta »Zdravje za Posavje – promocija zdravja na delovnem mestu«, 10. november 2016, Krško, prispevek z naslovom »Izzivi in tveganja delodajalcev v povezavi z izvajanjem programov promocije zdravja na delovnem mestu«

6. Posvet »VIII. Dnevi upravnih enot 2016«, 21. oktober 2016, Policijska akademija, Tacen, prispevek z naslovom »Predstavitev interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu (orodja ISOP), ki je nastalo v okviru projekta ISOP«

7. 24. letna konferenca Slovenskega združenja za kakovost in odličnost (SZKO), 12. do 13. november 2015, Portorož, prispevek z naslovom »Človeški faktor pri obvladovanju tveganj v kritičnih razmerah«

8. 13. konferenca Employee Assistance European Forum (EAEF) z naslovom Leadership and wellbeing: an EAP perspective, 19. do 20. junij 2014, Dunaj, Avstrija, prispevek z naslovom »Become a better leader«

9. Srečanje Slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu - Čili za delo, 17. oktober 2013, Ljubljana, prispevek z naslovom »Vloga delodajalcev v projektih promocije zdravja na delovnem mestu«

10. Strokovni posvet Zdravo delo 2012, 28. november 2012, Ljubljana, prispevek z naslovom »Program podpore zaposlenim – pomoč zaposlenim, ki trpijo za depresijo«

11. Strokovni posvet Zdravo delo 2011, 30. november 2011, Ljubljana, prispevek z naslovom »Program podpore zaposlenim kot eden izmed možnih ukrepov v organizacijah za varovanje in promocijo zdravja na delovnem mestu«

12. Strokovni posvet Slovenske kadrovske zveze, 25. oktober 2011, Ljubljana, prispevek z naslovom »Obvladovanje stresa na delovnem mestu in v zasebnem življenju«