Temeljno poslanstvo Skupine IRI Ljubljana je delovnim organizacijam pomagati pri skrbi za zdravje in dobro počutje zaposlenih s pomočjo kvalitetnih in celostno zasnovanih produktov, ki jih razvijamo na podlagi tujih praks in lastnih izkušenj.

V Skupini IRI Ljubljana smo predani osmim vrednotam, ki krojijo naše delovanje ter nas vodijo po poti uspeha.

Odgovornost
Odgovorni smo za svoja dejanja in za njihove posledice na ljudi in na okolje, v katerem delujemo.
Zaupanje
Delujemo z integriteto, drug drugemu zaupamo, da se bomo držali dogovorov, ki smo jih sklenili s sodelavci in s strankami.
Timsko delo
S timskim delom dosežemo pozitivne sinergije in kreativne rešitve, ki jih z zgolj individualnim delom ne bi mogli doseči.
Spoštljiv odnos
Naše stranke so na prvem mestu! V največji možni meri se prilagodimo potrebam in pričakovanjem naših strank.
Skrb za zaposlene
Zaposleni so kapital naše organizacije, zato skrbimo zanje, vlagamo v njihov razvoj in jih spodbujamo k samoiniciativnosti.
Inovativnost
Prilagajamo se spremembam ter nenehno iščemo priložnosti za inovacije in izpopolnjevanje naših storitev.
Odličnost in kakovost
Prizadevamo si, da smo najboljši na svojem področju ter da zagotavljamo kakovost naših storitev.
Odprta komunikacija
Ključna sestavina dobrih medosebnih odnosov je odprta in iskrena komunikacija, ki jo uporabljamo.