V Skupini IRI Ljubljana vsako leto izdamo knjižico Kam in kako po pomoč v duševni stiski. Osnovna ideja knjižice je prikazati nekaj najpomembnejših podatkov s področja iskanja pomoči v duševni stiski. V njej so zbrani tudi vsako leto posodobljeni kontakti vseh služb, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju duševnega zdravja.

Izdajamo tudi strokovno-informativno gradivo s širokega področja zdravja na delovnem mestu. Vse omenjene in ostale publikacije, ki smo jih izdali, si lahko ogledate na spodnjih povezavah.

 Publikacije
Korez Gajšek 2019 Ali se zavedamo, kaj vse vpliva na obremenjenost zaposlenih?: Smernice za slovenske managereje na področju duševnega zdravja na delovnem mestu
Dernovšek, Tavčar, Hrast, Nadižar Habjanič, Peklar 2018 Kam in kako po pomoč v duševni stiski- dopolnjena izdaja  
Korez Gajšek, Peklar 2018 Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (Program PSDT)  
Gajšek, Peklar 2018 Ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih ter obvladovanje psihosocialnih dejavnikov tveganja na delovnem mestu: Priročnik za vodstvene kadre  
Novak 2018 Skrb za duševno zdravje na delovnem mestu: Priročnik za promotorje duševnega zdravja  
Dernovšek, Tavčar, Hrast, Nadižar Habjanič, Peklar 2017 Kam in kako po pomoč v duševni stiski  
Oreški, Capek, Zalokar, Centrih, Hrast, Nadižar Habjanič 2016 Kam in kako po pomoč v duševni stiski  
Oreški, Capek, Zalokar, Centrih, Hrast 2015 Kam in kako po pomoč v duševni stiski  
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana 2014 Z zdravim življenjskim slogom do zdravja in dobrega počutja  
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana 2014 Z dobro načrtovano promocijo zdravja na delovnem mestu do zdravih in zadovoljnih zaposlenih  
Oreški, Dernovšek, Hrast, Serec 2014 Kam in kako po pomoč v duševni stiski  
Oreški, Dernovšek, Hrast, Serec 2013 Kam in kako po pomoč v duševni stiski  
Oreški, Dernovšek, Hrast 2012 Kam in kako po pomoč v duševni stiski  
Oreški, Dernovšek, Hrast 2011 Kam in kako po pomoč v duševni stiski  
IRI Ljubljana 2012 Absentizem: Brošura za delodajalce  
IRI Ljubljana 2012 Absentizem: Brošura za zaposlene  
Dernovšek, Oreški, Hrast 2010 Kam in kako po pomoč v duševni stiski  
BETH-Pierce 2010 Poučite se o bipolarni motnji: zgodbe o diagnosticiranju, zdravljenju in okrevanju s celotnega sveta: mednarodno izobraževalno gradivo Svetovne zveze za duševno zdravje  
Dernovšek, Oreški, Tavčar 2009 Kam in kako po pomoč v duševni stiski  
Fox, Joughin 2008 Motnje hranjenja v otroškem obdobju: Informacije za starše.  
The British Psychological Society & The Royal College of Psychiatrists 2008 Motnje hranjenja: Intervencije zdravljenja in obravnave anoreksije nervoze, bulimije nervoze in sorodnih motenj hranjenja  
Dernovšek, Oreški, Hrast 2008 Kam in kako po pomoč v duševni stiski  
Gogala 2008 Razpoke  
Morris, Fillenz 2007 PRVI koraki v nevroznanost, znanost o možganih  
Dernovšek idr. 2007 Kam in kako po pomoč v duševni stiski  
Dernovšek idr. 2006 Kam in kako po pomoč v duševni stiski