ZakonČez slab mesec dni bo stopil v veljavo nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki med drugimi prinaša tudi novosti na področju promocije zdravja in obvladovanja psihosocialnih tveganj na delovnem mestu.

SvetovalkaProgram podpore zaposlenim (PPZ), ki ga kot edini v Sloveniji izvajamo v Skupini IRI Ljubljana, je program krepitve zdravja in predstavlja učinkovit ukrep za obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu.

PrezentizemPrezentizem je pojav, ko so zaposleni prisotni na delovnem mestu, čeprav bi zaradi bolezni ali drugih razlogov morali biti doma. Njihova storilnost je zaradi tega nižja, možnost napak in nesreč pri delu pa veliko večja, kot če bi bili popolnoma zdravi.

AbsentizemAbsentizem je odsotnost z delovnega mesta in za delovne organizacije predstavlja resen problem. Pogosto izostajanje z dela je namreč povezano z visokimi stroški delodajalca in nižjo delovno učinkovitostjo zaposlenih.

Sam3. decembra 2011 bo pričel veljati nov Zakon o zdravju in varnosti pri delu (ZVZD-1), katerega namen je spodbujanje varnostne kulture, usmerjene v preprečevanje tveganja pri delu.