KnjigeUspešne delovne organizacije se zavedajo, da morajo za ohranjanje konkurenčnosti na trgu poskrbeti za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. A pri tem pogosto pozabijo na starejše zaposlene, ki bi lahko z ustreznimi izobraževanji posodobili svoja znanja, kar bi skupaj z njihovimi dragocenimi izkušnjami predstavljalo prednost organizacije.

LilijaStres doživljajo tako mlajši kot starejši zaposleni, a ga slednji težje obvladujejo. Ker je stres možen sprožitelj duševnih bolezni, ki so vzrok za dolgotrajne bolniške odsotnosti in prezgodnje upokojevanje, bi se morale delovne organizacije resno posvetiti problematiki preprečevanja in obvladovanja stresa na delovnem mestu, zaradi česar bodo imeli koristi vsi – mlajši in starejši zaposleni ter delovna organizacija.

Veseli snežakOb besedi wellness ponavadi pomislimo na razvajanje v zdraviliščih ali termah, kjer se sprostimo s plavanjem v bazenu, v savni, z masažo, aromaterapijo itn. A wellness je več kot to.Wellness programi niso na voljo le zdraviliščih, zdaj je na voljo tudi wellness program, ki se izvaja v delovnih organizacijah in spodbuja zaposlene k bolj zdravemu življenjskemu slogu. 

ZelenjavaZagotavljanje ustrezne prehrane delavcev med delovnim časom je ena od zavez Resolucije o nacionalnem programu prehranske politike 2005 - 2010, ki jo je že leta 2005 sprejel Državni zbor RS. Zdravo prehranjevanje je pomembno v vseh starostnih obdobjih, pri aktivni populaciji pa ob siceršnji skrbi za zdravje zagotavlja tudi dobro počutje ter boljšo delovno storilnost delavca.

KolesarjenjeČlovekovo telo je ustvarjeno za gibanje. Vsakdo od nas je že občutil, kako blagodejno na počutje vplivajo sprehodi v naravi, športne igre s prijatelji, kolesarjenje, vrtnarjenje, ples, hoja v hribe, tek ... Gibanje oziroma telesna dejavnost pa ne vpliva le na naše dobro počutje, temveč varuje tudi naše zdravje - telesno in duševno – ter pozitivno vpliva na kakovost našega življenja.