FluktuacijaDoločena stopnja fluktuacije je v delovnih organizacijah povsem normalen pojav. Kadar pa se organizacija sooča z visoko fluktuacijo zaposlenih, lahko to vpliva na kakovost delovnega procesa in zvišuje stroške. Zaposlene, ki so odšli, je treba nadomestiti, kar povzroča motnje v delovanju delovne organizacije in vpliva na njeno uspešnost.

Stres je zelo pogost vzrok za pojav psihosomatskih bolezni. To so bolezni, ki imajo izvor v naši duševnosti. Beg v bolezen je v današnji družbi sprejemljiv način reagiranja, kadar se posameznik spoprijema z različnimi težavami. Prav zato so psihosomatske bolezni v porastu. Pri zdravljenju takšnih bolezni je hitro ukrepanje ključnega pomena.

StrelaMobbing oziroma trpinčenje na delovnem mestu je problem, ki smo se mu začeli nekoliko bolj posvečati šele v zadnjih letih. Čeprav trpinčenje na delovnem mestu najbolj prizadene žrtve, negativno vpliva tudi na druge zaposlene in na celotno delovno organizacijo. Zato je pomembno, da ustvarjamo delovno okolje, ki ne dopušča trpinčenja na delovnem mestu.

 

StresZaposleni, menedžerji in vodje se na delovnem mestu skoraj vsakodnevno srečujejo z različnimi stresorji, zaradi katerih doživljajo manjši ali večji stres, ki lahko povzroči kopico nevšečnosti. Če se zavedamo, kakšni stresorji nas obdajajo, se bomo lažje in bolje spopadali z njimi ter učinkovito obvladovali stres na delovnem mestu.

Staro drevoTako kot drugod v Evropi se v Sloveniji soočamo z naraščanjem starejšega prebivalstva, kar se odraža tudi v delovnih organizacijah. Pogosto se na starejše zaposlene gleda kot na breme, a z ustreznimi ukrepi lahko delodajalci poskrbijo, da so starejši zaposleni zdravi, zadovoljni in produktivni.