TimVse več podjetij spodbuja čustveno inteligentne spretnosti, s pomočjo katerih je možno doseči dobre rezultate na osebni in organizacijski ravni. Zaposleni z uporabo čustvene inteligentnosti pomagajo graditi čustveno inteligentno organizacijo, v kateri vsi prevzemajo odgovornost za rast lastne čustvene inteligentnosti in njeno uporabo v odnosih z drugimi ter v korist organizacije kot celote.

JezaČustva so del človekovega vsakdana in pojavljajo se tudi v delovnem okolju. Raziskave kažejo, da izražanju močnih čustev na delovnem mestu večina ljudi ni naklonjena. Po drugi strani je lahko potlačevanje čustev za zdravje posameznika zelo škodljivo. Pomembno je, da posameznik svoja čustva prepoznava, jih obvladuje in ustrezno izraža; v tem primeru so namreč čustva konstruktivna tudi na delovnem mestu.

Veseli delavciZdolgočasenost na delovnem mestu se negativno odraža tako pri posamezniku kot v celotni delovni organizaciji, predvsem zaradi manjše produktivnosti zaposlenih. Organizacije pogosto poskušajo preprečiti ta pojav z uvajanjem različnih restriktivnih ukrepov, a dolgoročno se kot veliko uspešnejši izkažejo ukrepi na področju organizacijske kulture, kadrovanja, vodenja in komunikacije.

ZdolgočasenostZdolgočasenost na delovnem mestu je zelo razširjen pojav, do katerega lahko pride zaradi neustrezne izbire poklica, neustreznega delovnega mesta ali kombinacije obojega. Namesto da bi v zvezi s svojo zdolgočasenostjo nekaj ukrenil – recimo, se pogovoril z nadrejenim o dodatnih in zanimivejših delovnih nalogah, razmislil o menjavi službe, morda celo prekvalifikaciji ipd. – posameznik vztraja na svojem delovnem mestu in z različnimi vedenjskimi strategijami ne le ohranja, temveč intenzivira stanje zdolgočasenosti.

ZdolgočasenostVzroki zdolgočasenosti na delovnem mestu so povsem nasprotni vzrokom izgorelosti. Medtem ko se izgorelost pojavi zaradi dolgotrajnega stresa na delovnem mestu in prevelikih delovnih obremenitev, je zdolgočasenost posledica premajhnih delovnih obremenitev in pomanjkanja izzivov. A oba pojava vodita k podobnim posledicam.