PoškodbeNa podlagi analize poškodb pri delu lahko ocenjujemo trenutno stanje varnosti in zdravja pri delu v delovni organizaciji ter načrtujemo preventivne ukrepe za preprečevanje poškodb.

Delovna učinkovitostGlavni cilj vsake organizacije je optimalno opravljeno delo, za kar so potrebni delovno učinkoviti zaposleni. Takšni pa so le tisti zaposleni, ki so zadovoljni na delovnem mestu in motivirani za delo.

Delovna učinkovitostSte si kdaj zaželeli, da bi bil dan nekaj ur daljši? Delovne obremenitve so vse večje in pogosto nam zmanjka časa, da bi v enem dnevu naredili vse, kar smo si zadali. Z nekaj preprostimi ukrepi lahko bolje izkoristimo čas in postanemo učinkovitejši pri delu.

Organizacijska kulturaVsaka organizacija ima svojstveno organizacijsko kulturo, a podjetja pogosto organizacijski kulturi ne posvečajo velike pozornosti, čeprav je pomemben dejavnik njihove uspešnosti.

Organizacijska kulturaStrokovnjak za področje strateškega upravljanja in vodenja Bernard Marr izpostavlja sedem vidnejših znakov, ki lahko opozarjajo na neustrezno organizacijsko kulturo. Pomembno je, da smo pozorni na te znake in da ukrepamo, če jih opazimo.