ZaobljubeZačetek leta je pravi čas, da razmislimo o svojem življenju in si postavimo nove cilje oziroma sprejmemo novoletne zaobljube. Če bomo dobro in premišljeno zastavili cilje, je bolj verjetno, da jih bomo tudi izpolnili.

PrehranaTudi vaše podjetje lahko sodeluje v projektu Model ukrepov za zmanjševanje dejavnikov tveganja kroničnih nenalezljivih bolezni v okviru programa promocije zdravja na delovnem mestu (KroNeBo), ki ga sodelavci IRI Ljubljana izvajamo v sodelovanju z Združenjem delodajalcev Slovenije in Sindikatom novinarjev Slovenije. Vas zanima?

Promocija zdravjaPromocija zdravja zajema raznolike ukrepe, ki ljudem  pomagajo izboljšati zdravje. In ker so  zdravi, usposobljeni in motivirani zaposleni ključ do poslovnih uspehov, se promocija zdravja vse bolj uveljavlja tudi v delovnih organizacijah. Promocija zdravja na delovnem mestu zajema izboljšave delovne organizacije in delovnega okolja, zaposlenim omogoča zdrave izbire ter spodbuja njihov osebni razvoj.

KroNeBoZdruženje delodajalcev Slovenije je skupaj z Izobraževalno raziskovalnim inštitutom Ljubljana  in Sindikatom novinarjev Slovenije na javnem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letih 2013 in 2014 pridobilo sredstva za izvedbo projekta Model ukrepov za zmanjševanje dejavnikov tveganja kroničnih nenalezljivih bolezni v okviru programa promocije zdravja na delovnem mestu (KroNeBo).

SlikaKronične nenalezljive bolezni so eden ključnih javnozdravstvenih problemov v Sloveniji in v drugih zahodnih državah. S spremembo življenjskega sloga jih lahko učinkovito preprečujemo ali njihov začetek odložimo v kasnejše življenjsko obdobje (IVZ, 2012). Slednje predstavlja dober argument za to, da delodajalci v okviru promocije zdravja na delovnem mestu zaposlenim nudijo strokovno pomoč in podporo pri spreminjanju življenjskega sloga.