CoachingHiter življenjski ritem, številne službene in zasebne obveznosti so pogosto vzrok, da nismo motivirani za spreminjanje nezdravih življenjskih navad. Pri tem nam lahko pomaga tako imenovani »coaching« za zdravje in dobro počutje.CoachingCoaching za zdravje in dobro počutje se v delovnih organizacijah uveljavlja šele zadnjih nekaj let, raziskave pa že poročajo o številnih pozitivnih učinkih pri zaposlenih in v organizaciji.

DrogePo podatkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami je okoli 80 milijonov Evropejcev vsaj enkrat v življenju uporabilo prepovedano drogo, kar predstavlja približno četrtino odraslega prebivalstva v Evropi. Čeprav ljudje droge uporabljajo predvsem zato, da bi se počutili dobro, izboljšali svoje počutje in svoje sposobnosti, pa uporaba drog povzroča številne težave in vodi v zasvojenost.

DrogeUporaba drog lahko vpliva na varnost pri delu ter na produktivnost; prisotnost alkohola ali drugih drog v človeškem telesu namreč vpliva na zmanjšano delovno sposobnost in na večjo možnost nesreč pri delu, posledice uporabe pa vplivajo na večji absentizem. Ker vse to zvišuje stroške dela in ovira sposobnosti podjetja, da bi učinkovito delovalo v konkurenčnem okolju, je za vsako delovno organizacijo pomembno, da se hitro in ustrezno odzove na ta pojav.

PripadnostV sodobnem tekmovalnem poslovnem okolju je za uspešnost delovne organizacije izrednega pomena pripadnost zaposlenih. Močan občutek pripadnosti je namreč povezan z zaupanjem in sprejemanjem ciljev ter vrednot podjetja, ki ga spremlja pripravljenost zaposlenih, da se trudijo za uspeh podjetja in si prizadevajo ostati del tega okolja.