Sam

Oxfordova raziskava iz leta 2011 je med drugim pokazala, kako varnost, zdravje in dobro počutje zaposlenih pomembno vplivajo na večjo uspešnost delovnih organizacij.

Podporna ekipa
Raziskava Mourneau Shapell je pokazala, da Programi podpore zaposlenim vodijo do bolj zdravih in produktivnih zaposlenih ter da se morajo vodstveni kadri izobraževati o tem, kako se spopadati s problemi duševnega zdravja.

Stres - mobingRaziskava Accountemps je pokazala, da v povprečju 18 % svojega delovnega časa managerji namenijo reševanju konfliktov med zaposlenimi, kar preračunano znese skoraj en dan v tednu.

Za razbremenitev v stresni situaciji se naučite prepoznati:

Sposobnost obvladovanja stresa na delovnem mestu lahko odloča o vaši uspešnosti ali neuspešnosti. Mnogi izmed nas povečamo stres na delovnem mestu z vedenjskimi vzorci, ki nam onemogočajo, da bi se otresli pritiska. Sprememba teh navad lahko pripomore k zmanjšanju stresa in lažjem obvladovanju stresa, ki ga za nas predstavljajo naloge delodajalca.