ZdolgočasenostRazlične neodvisne raziskave kažejo, da je dolgčas pogost pojav med zaposlenimi. Pojav dolgčasa presega zgolj posameznikovo brezdelje, saj so situacije, v katerih ne more početi ničesar, redke. Dolgčas se pojavi pri dejavnostih, ki ne predstavljajo izziva.

OdtujenostSte med zaposlenimi opazili pomanjkanje interesa za delo? Ste zaznali upočasnjenost pri izpolnjevanju delovnih nalog in tudi pogoste napake v postopkih? Menite, da so vaši zaposleni leni? Kaj pa, če vaši sodelavci trpijo zaradi  odtujenosti na delovnem mestu?

Nočno deloKaj imajo skupnega poklici, kot so: zdravnik, policist, gasilec, pek in železar? Vse te poklice je potrebno opravljati tudi v popoldanskem in nočnem času. Takih poklicev je seveda še več, najbolj pogosti so na področju servisnih dejavnosti, v industriji, torej povsod, kjer delovni proces zaradi gospodarskih in tehnoloških razlogov ali preskrbe prebivalcev ne sme biti prekinjen.

Nočno deloV nekaterih dejavnostih je nočno delo nujno. Kljub temu  pa številne organizacije ne poznajo dovolj negativnih učinkov nočnega dela in možnih ukrepov za zmanjšanje ali omilitev posledic, tako na ravni organizacije dela kot na ravni skrbi za zaposlenega.

Učeča se organizacijaOrganizacije, ki temeljijo na strogi hierarhiji, centraliziranem odločanju, visoki formalizaciji in nefleksibilnosti, se zaradi  togosti ne morejo ustrezno odzivati na spremembe v okolju. Za uspeh na nastajajočih in hitro razvijajočih se trgih so pomembne kreativne zamisli ter inovativno razmišljanje. To lahko dosežemo z uvajanjem organizacijske kulture, ki ceni znanje.