Tatovi časaIzpolnite vprašalnik in prepoznajte motilne dejavnike, ki kradejo vaš čas na delovnem mestu.

Opredelite se do naslednjih trditev, pri čemer ocene pomenijo:

1 – zelo se strinjam s trditvijo / večinoma velja zame
2 – precej se strinjam / pogosto velja zame
3 – srednje se strinjam / občasno velja zame
4 – malo se strinjam /redko velja zame
5 – sploh se ne strinjam / nikoli ne velja zame

Trditve

Točke

VIR:

  1. Tavčar, M. I. (1998). Obvladajmo čas! Novi Forum, Ljubljana.