NagrajevanjeZ nagrajevanjem zaposlenih lahko dosežemo večjo motivacijo zaposlenih in višjo produktivnost. Po drugi strani lahko z neustreznim pristopom k nagrajevanju spodbujamo nezadovoljstvo med zaposlenimi in podobne negativne pojave. Da slednje preprečimo, moramo biti pri načrtovanju sistemov nagrajevanja zelo preudarni.

NagrajevanjePodjetja imajo na voljo različne oblike nagrad za zaposlene. V splošnem ločujemo med finančnimi in nefinančnimi nagradami. Moč finančnih nagrad naj bi bila sicer večja kot moč nefinančnih, vendar zaradi specifičnosti posameznika in njegovih osebnih interesov, ni vedno tako.

VrtecŠtevilni starši se vsak dan soočajo s časovno stisko, ko morajo pred službo svojega otroka peljati v varstvo in popoldne tudi pravočasno priti ponj.  Čas, ki ga za to porabijo, pogosto prinese staršem in delodajalcem izgubo produktivnosti. Po ocenah delodajalcev je zaradi težav z zanesljivim varstvom otrok zaposleni letno odsoten od pet do devet dni.

RavnovesjeUsklajevanje poklicnega in zasebnega življenja je lahko velik izziv. Ob skrbi za kariero, starševskih obveznostih, partnerstvu, ob skrbi za lastno zdravje in  za ostarele sorodnike nam pogosto zmanjka časa za vse obveznosti. Na uspešnost usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja vplivajo številni dejavniki.

PoškodbaPoškodbe pri delu predstavljajo enega glavnih družbenih in gospodarskih problemov. Poleg poklicnih bolezni so najpomembnejši negativni kazalec zdravstvenega stanja delovno aktivne populacije.