Dandanes v poslovnem svetu na vsakem koraku naletimo na pojem »kompetence«. Kompetence so pomembne pri iskanju zaposlitve, delodajalcu so ključne za izbor kadrov, vsi si jih želimo razvijati, da bi bili kar se da produktivni in zadovoljni v delovni organizaciji. Opredeljujejo ključne značilnosti in vedenja posameznika, ki predstavljajo izhodišče za uspešno delovanje posameznika v določeni organizaciji ali na izbranem delovnem mestu. Psihologi vas bomo znali poučiti o prednosti osredotočanja na kompetence v nasprotju z nekdaj pogostejšim pomenom osebnostnih lastnosti. Slednje so namreč značilno trdovratno zasidrane v notranjosti posameznika in le težko (ali pa sploh ne) podlegajo spremembam. V nasprotju s tem pa kompetence vključujejo še veščine, spretnosti, znanja in motivacijo posameznika, ki kar nestrpno čakajo, da se začnemo z njimi ukvarjati, jih razvijati, dodajati in izboljševati. Za preživetje na današnjem trgu dela, ki ga označujejo nagle spremembe in zahteve po prilagodljivosti, je prav želja po rasti gonilo posameznika in organizacij.

Da bi z razvojem svojih kompetenc dosegli odličnost, moramo le-te najprej prepoznati. Prepoznati moramo svoje močne točke in ozavestiti svoje šibkosti, ki se še posebno dobro izmikajo prizmi posameznika, ki se opazuje. Pri tem nam lahko učinkovito pomagajo kadrovski strokovnjaki, poklicni svetovalci, coachi in drugi strokovnjaki, ki so svojo kariero posvetili razvoju zaposlenih. Tudi v Sloveniji se na trgu pojavlja vse več načinov merjenja kompetenc. Za te postopke se v času finančnih kriz in krčenja števila zaposlenih odloča vse več podjetji, ki z optimizacijo kadrov kompenzirajo ali pa preprečujejo izgube. O tem koraku razmišlja tudi vse več mladih pa tudi starejših na trgu dela. Kot bodoča iskalka zaposlitve se zavedam dodatne vrednosti poročila o strokovno izmerjenih kompetencah, ki ga lahko priložim ponudbi za zaposlitev.

O nekaterih sodobnih metodah ocenjevanja kompetenc smo lahko slišali na konferenci Veščine uspešnega vodenja – kako jih prepoznati in razvijati, ki se je odvijala 6. novembra 2012 v hotelu Mons. Uspešno slovensko kadrovsko-izobraževalno podjetje Kadis d.o.o. je organiziralo enodnevno konferenco, na kateri je skupaj s predstavniki slovenskih organizacij in mednarodnih kadrovskih strokovnjakov predstavilo sodobne pristope in rezultate, ki jih z njimi dosegajo, kot izvajalci različnih metod merjenja kompetenc ter po meri ustvarjenih usposabljanj.
Predstavljen je bil produkt projekta DECEMA, katerega osnovna ideja je bila iz tujine prenesti dobro prakso za razvoj vodij in jo dodatno razviti. Zahvaljujoč predanim strokovnjakom imamo v Sloveniji danes razvit razvojni center za vodstvene kompetence. Slednji sestoji iz metode ocenjevalnega centra in programa za razvoj kompetenc. Ocenjevalni center je metoda prepoznavanja in ocenjevanja kompetenc, katere prednosti temeljijo na sistematičnem opazovanju in integraciji opažanj različnih sodobnih pristopov merjenja. Med omenjenimi pristopi je tudi nekoliko bolj poznana metoda 360° ocene, pri kateri rezultati temeljijo na samooceni kandidata in ocenah, ki jih pridobimo od njegovega nadrejenega, podrejenega in sodelavca na isti liniji. Po temeljito izmerjenih kompetencah sledi še razvoj kompetenc, ki temelji na osebnem razvojnem načrtu in individualiziranem usposabljanju. V nadaljevanju so svoje izkušnje s sodobnim pristopom h kadrovanju predstavili še uporabniki sami. Govora pa je bilo tudi o vlogah menedžerjev človeških virov v kontekstu internacionalizacije. Konferenca se je zaključila s praktičnim prikazom uporabe metode 360° ocene in simulacijo metode ocenjevalnega centra.

Konferenca je bila dragoceni vir informacij tako za izvajalce in uporabnike metod prepoznavanja in razvoja kompetenc kot tudi za posameznike, ki so že ali pa šele vstopamo na trg dela. Najbolj dragocena lekcija, ki sem jo sama odnesla iz konference, pa je sledeča: Dandanes je doseganje učinkovitosti na delovnem mestu vse zahtevnejše. Hiter razvoj, novi pogoji dela in nove spreminjajoče se delovne naloge zahtevajo odzivnost, fleksibilnost, predvsem pa vseživljenjsko učenje. Hkrati sodobna podjetja verjamejo, da se zaposleni šele razvijamo do svoje odličnosti, da imamo mnogo potencialov in da smo se sposobni prilagoditi ter učiti ne glede na starost ali položaj v podjetju. Moje nasvet je, da obrnemo zahteve sebi v prid in izkoristimo možnosti, ki jih za nas razvijajo strokovnjaki.

Lara Delič
(absolventka psihologije, opravlja prakso v IRI Ljubljana)